Robert, F. Barkowski - "Krucjata połabska 1147"

Publikacji poświęconych dziejom Słowian połabskich jest w naszym kraju jak na lekarstwo. Tą pustkę stara się zapełnić Robert F. Barkowski, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim, mediewista, historyk zajmujący się dziejami Europy średniowiecza. Tym razem polski pisarz zajął się tematem krucjaty połabskiej w 1147 roku, która miała miejsce nie tylko na terenie plemion połabskich, ale również zaodrzańskiej części Pomorza Zachodniego.

Robert Barkowski podejmując temat krucjaty połabskiej nie tylko skupił się jednak tylko na niej. Autor opisał między innymi wydarzenia poprzedzające krucjatę, jej przyczyny, trwające o wiele wcześniej, przed 1147 roku walki pomiędzy plemionami połabskimi a Niemcami, ale przede wszystkim podjął także temat dalekosiężnych skutków krucjaty. W tej kwestii polski pisarz stara się dokładnie przedstawić wpływ wydarzeń z połowy XII wieku, które były nie tylko – jak pisze Barkowski – katalizatorem wielu ważnych wydarzeń zamykających ostatni krótki okres wolności Połabia, ale były wstępem do masowej kolonizacji i zasiedlania tych ziem przez element obcy etnicznie.

Zanim jednak autor przeszedł do opisuje głównych wydarzeń, poświęcił jeden z rozdziałów sytuacji na Połabiu do 983 roku. W tej części Barkowski przybliża czytelnikom nie tylko skąd się wzięły plemiona połabskie, ale ich organizację plemienną, ziemie, jakie zajmowali, migrację oraz wielkie powstanie z 983 roku, które skutecznie zahamowało wpływy niemieckie w tej części Europy. W kolejnych rozdziałach polski historyk opisuje dzieje Związku Lutyckiego, walkę o wpływy na Połabiu zarówno książąt i królów niemieckich. Podjął także temat rycerstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na Połabiu księcia Bolesława Krzywoustego, ale również próbę obrony niezależności i powstrzymania przymusowej niemieckiej akcji chrystianizacyjnej przez księcia Obodrytów – Nikolota.

Barkowski szczególną uwagę poświęca w publikacji kampaniom książąt – Henryka Lwa i Albrechta Niedźwiedzia, których podboje doprowadziły nie tylko do znacznego zniszczenia słowiańskiej populacji, ale przede wszystkim do napływu niemieckich kolonistów, przygotowując te ziemie do przyszłego wcielenia do państwa niemieckiego. Autor cały ten proces ukazuje opisując upadek Stodoranii i Obodrytów, podbój Rugii przez Duńczyków oraz postępującą germanizację Słowian połabskich.

Szczególną uwagę polski mediewista zwraca na kwestię braku wśród Słowian połabskich politycznego przywódcy pokroju Mieszka I, ale również upór ze strony Obodrytów, którzy nie dopuszczali możliwości przyjęcia chrześcijaństwa. To według autora była jedna z głównych przyczyn utraty niezależności przez Słowian połabskich, którzy taką postawą przekreślili możliwość stworzenia monarchii na wzór polski czy czeski. Barkowski podsumowując upadek Słowian połabskich nawiązuje również do kwestii braku piśmiennictwa. Jego brak, co miało związek z niemożnością utrwalania tradycji, historii i kultury plemion połabskich, ułatwiło i przyśpieszyło proces germanizacji tych ziem.

Publikacja Roberta F. Barkowskiego to kolejna książka polskiego pisarza, która podejmuje mało znany w naszym kraju temat Słowian połabskich, ich stosunków międzyplemiennych, a także z księstwami niemieckimi oraz tworzącym się państwem polskim. Książka „Krucjata połabska 1147” z pewnością wypełnia lukę, jaka istnieje na tym polu, tym bardziej, że wydarzenia opisane przez autora odgrywały we wczesnym średniowieczu ważną rolę polityczną pomiędzy Łabą a Odrą.

Robert F. Barkowski – pisarz, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim: mediewistyka, historia Europy w średniowieczu. Tematyka pisanych książek przez autora obraca się głównie wokół historii Europy w średniowieczu, między innymi: powstawaniu państw, narodów, królestw, dziejów europejskich dynastii, losów plemion, Słowian zachodnich (w tym głównie połabskich), a także chrystianizacji Europy.

Autor: Robert F. Barkowski;
Tytuł: „Krucjata połabska 1147”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 213;
Cena: 20,93 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy lub Autora

Szczególnie Polecam!!!