Robert F. Barkowski - "Historia wojen gdańskich"

Autor licznych publikacji, poświęconych dziejom Połabia, początków Polski oraz kluczowych dla biegu wydarzeń bitew średniowiecznej Europy – Robert F. Barkowski, tym razem podjął się opisania roli Gdańska nie tylko dla tworzącego się państwa polskiego, ale także jako miasta, które odgrywało kluczową rolę w basenie Morza Bałtyckiego. „Historia wojen gdańskich” z pewnością zaciekawi historyków, którzy interesują się nie tylko dziejami tego nadbałtyckiego miasta, ale również i tych, zajmujących się politycznym znaczeniem ziem Pomorza Gdańskiego dla Polski i Zakonu Krzyżackiego.

Robert Barkowski wykorzystując źródła w językach łacińskim, staroniemieckim, jak również opracowania polskie i niemieckie rozpoczął swoją publikację od przybliżenia dziejów Gdańska i ziem Pomorza Gdańskiego do X wieku, z uwzględnieniem grup ludnościowych, które zamieszkiwały te tereny. W kolejnych rozdziałach polski historyk skupił się na znaczeniu politycznym Gdańska w tworzącym się państwie polskim, a więc za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Autor szczególną uwagę w pracy zwraca na rolę Gdańska jako miasta o ogromnym potencjale i znaczeniu handlowym nie tylko dla Polski, ale całej Europy. Barkowski pisze, że:

„...silna twierdza w Gdańsku zapewniała Polsce wolny dostęp do Bałtyku, co wiązało się między innymi z przejęciem zysków z handlu morskiego z Europą Zachodnią, Skandynawią i Rusią. Był to niejako wstęp do przyszłej glorii i chwały Gdańska jako najbogatszego miasta Europy i Wisły jako głównej polskiej rzeki w tamtych czasach…”

Polski historyk wiele miejsca poświęca także roli Gdańska w stosunkach polsko-niemieckich, niezależności Gdańska, roli Świętopełka II Wielkiego w dziejach miasta i Pomorza Gdańskiego, jak również próbom uzależnienia miasta od ekspansywnej polityki Zakonu Krzyżackiego. Co ważne, Barkowski na każdym kroku podkreśla wielkie znaczenie Gdańska dla Polski i jej władców, zarówno w czasie rozbicia dzielnicowego oraz w trakcie jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietka.

Dwa ostatnie rozdziały Robert Barkowski poświęcił już tylko rywalizacji polsko – krzyżackiej o Gdańsk i otaczające je ziemie i inne grody. Autor opisuje między innymi lata kiedy Gdańsk był pod zaborem  krzyżackim, przytacza walkę Łokietka o koronę Polską, starcie pod Płowcami, ale również rządy pierwszego z Jagiellonów na tronie i oczywiście mającą ogromne znaczenie dla polsko-krzyżackich stosunków bitwę pod Grunwaldem. W dalszej części pracy, Barkowski opisuje rolę powstania antykrzyżackiego w 1454 roku i doniosłe znaczenie dokumentu inkorporacji /wcielenia/ Prus do Królestwa Polskiego, uważając, że akt ten miał wielkie znaczenie nie tylko w dziejach Polski, ale również całej Europy.

Kończąc pracę autor skupił się na wojnie trzynastoletniej i ogromnemu zaangażowaniu militarnemu Gdańska po stronie Polski w tym konflikcie. Barkowski wręcz stwierdza, że bez pomocy i pieniędzy płynących z bogatego Gdańska, Kazimierzowi Jagiellończykowi trudno byłoby rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść, zarówno w bitwach na lądzie, jak również na morzu, gdzie flota kaperska Gdańska odgrywała decydującą rolę.

Publikacja Roberta F. Barkowskiego, w której polski historyk przedstawił szeroki zakres tematyczny związany z dziejami Gdańska, z pewnością zaciekawi każdego czytelnika. Autor opisując dzieje jednego z najważniejszych miast portowych w Europie, pokazał nam ogromne znaczenie, jakie Gdańsk odgrywał w średniowieczu zarówno pod względem gospodarczym, jak i militarnym. Zawarte w książce zdjęcia, chronologia zmagań wojennych i ciekawe odwołania do najwybitniejszych polskich historyków są dodatkowym atutem pracy Barkowskiego, która z pewnością należy do jego najciekawszych książek, jakie dotychczas ukazały się w wydawnictwie Bellona.

Robert F. Barkowski – pisarz, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim, mediewista, historyk zajmujący się dziejami Europy średniowiecza. Tematyka pisanych książek przez autora obraca się głównie wokół historii Europy w średniowieczu, między innymi: powstawaniu państw, narodów, królestw, dziejów europejskich dynastii, losów plemion, Słowian zachodnich (w tym głównie połabskich), a także chrystianizacji Europy.

Autor: Robert F. Barkowski;
Tytuł: „Historia wojen gdańskich”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Data i miejsce wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 333;
Cena: 25,80 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy oraz na stronie Autora

Wyjątkowo Polecam! Świetna publikacja!!!