Davida G. Williamsona - "Zdradzona Polska”

Publikacje brytyjskich historyków dotyczące historii naszego kraju, a zwłaszcza okresu II wojny światowej, są zawsze warte uwagi. Przede wszystkim czytając je dowiadujemy się, jak postrzegają naszą historię oraz czy potrafią zauważyć błędy, jakie ich kraj popełnił w stosunku do Polski. Taka jest właśnie praca Davida G. Williamsona, który potrafi nie tylko spostrzec, że Wielka Brytania gwarantując Polsce niepodległość, tak naprawdę próbowała zastraszyć Hitlera, ale także wytknąć nam, że popełniliśmy sami wiele błędów, które przyczyniły się do naszej klęski.

Główną częścią publikacji brytyjskiego historyka jest opis kampanii w Polsce we wrześniu 1939 roku. Autor opisał nie tylko działania wojsk niemieckich, ale skupił się także na agresji Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku. Zanim jednak Williamson przeszedł do szczegółowego opisu kampanii wrześniowej, a w tym między innymi: prowokacji gliwickiej, obrony Westerplatte, bitwy nad Bzurą, oblężenia Warszawy i napaści Armii Czerwonej, przedstawił tło wydarzeń, które doprowadziły do klęski II Rzeczypospolitej. W rozdziale tym David Williamson ukazał czytelnikowi nie tylko jak doszło do powstania niepodległej Polski po 123. latach niewoli, ale także jaka była jej ówczesna pozycja w Europie na początku lat dwudziestych XX wieku oraz wrogów nowego państwa polskiego. Autor odniósł się również do nawiązania stosunków nie tylko politycznych, ale też i gospodarczych między Niemcami a ZSRR, rozwojem sił zbrojnych w Niemczech, Związku Radzieckim i Polsce, a także pierwszymi agresywnymi posunięciami III Rzeszy Niemieckiej, nic niewartym gwarancjom brytyjskim i francuskim dla Polski oraz przygotowaniom hitlerowskich Niemiec do ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Drugi rozdział to już szczegółowa kronika kampanii wrześniowej w Polsce. Autor przybliża czytelnikowi nie tylko pierwsze dni walk, fatalny plan obrony polskiego dowództwa, ale również udział w kampanii wrześniowej polskiego lotnictwa, krwawe wydarzenia w Bydgoszczy, skutki wypowiedzenia wojny Niemcom przez Wielką Brytanią i Francję oraz najważniejszą bitwę września 1939 roku – bitwę nad Bzurą. W dalszej części rozdziału Williamson podejmuję kwestię oblężenia Warszawy, haniebnego ciosu w plecy – czyli agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku, traktaty niemiecko-radzieckie rozstrzygające o podziale podbitych ziem polskich oraz ostatnie walki wojska polskiego, w tym ucieczkę Marynarki Polskiej do Wielkiej Brytanii.

W ostatniej części autor pokusił się o próbę oceny następstw wynikających z napaści Niemiec na Polskę, zdrady naszych sojuszników – Wielkiej Brytanii i Francji, które mimo traktatów gwarantujących nasze granice, nie wsparły Polski. Ponadto Williamson opisuje początki powstającego w okupowanej Polsce ruchu oporu, rozpoczętej zagłady Żydów oraz sprawę Katynia i radzieckiej strefy okupacyjnej. Najważniejszą kwestię zawarł brytyjski historyk jednak w podsumowanie książki, a dotyczyła ona sprawy odzyskania przez Polskę niepodległości. Williamson napisał:

„Najtragiczniejsze jednak było to, że klęska nazizmu nie doprowadziła do powstania niepodległej Polski. Nie powtórzyła się sytuacja z lat 1918 – 1919. Próżnię, która powstała po klęsce hitlerowskich Niemiec, wypełniła – jak się obawiano – sowiecka Rosja, która w latach 1944 – 1945 zajęła całe terytorium Polski. Państwom zachodnim nie pozostawało nic innego, jak tylko uznać ten fakt. Przystając na życzenia Stalina, rząd brytyjski wykluczył oddziały polskie z uczestnictwa w wielkiej paradzie zwycięstwa, która odbyła się w Londynie w 1946 roku, pomimo wszystkich ofiar, jakie poniosły na rzecz zwycięstwa. Polska odzyskała wolność dopiero po upadku komunizmu w latach 1989 – 1990”

Te bolesne słowa niestety są w pełni prawdziwe. Dobrze, że potrafił zauważyć to brytyjski historyk i przedstawić swoim rodakom, którzy być może zupełnie inaczej spojrzą na nasz kraj i walkę, jaką toczył z okupantem niemieckim i radzieckim.

Publikację brytyjskiego historyka Davida G. Williamsona polecam wszystkim, którzy interesują się dziejami naszego kraju, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Mimo że wiele kwestii dotyczących tego okresu zostało skrótowo potraktowane, warto sięgnąć po tą publikację, tym bardziej, że jest autorstwa brytyjskiego historyka. Zawarł on w niej wiele spraw i problemów, o których przez lata nie mówiło się w Wielkiej Brytanii. Dzięki tej książce być może Anglicy zmienią postrzeganie naszego kraju. Wielokrotne zafałszowywanie naszej historii zrobiło przecież swoje. Miejmy nadzieję, że dzięki takim pracom, jak Davida Williamsona zmieni się ocena Polski, która wbrew wszystkim walczyła o swoją wolność, jak się okazało sama.

Dodatkowym atutem publikacji są cenna załączniki, w tym: chronologia głównych wydarzeń, biografie głównych postaci, słownik, Ordre de Bataille Wojska Polskiego oraz Wehrmachtu.

David G. Williamson jest brytyjskim wykładowcą i autorem specjalizującym się we współczesnej historii Niemiec, historii stosunków międzynarodowych i dyplomacji, II wojnie światowej oraz zimnej wojnie. Opublikował między innymi: The Third Reich, Bismarck and Germany, The British in Germany 1918-1930, War and Peace: International Relations 1914-1945, Mussolini: From Socialist to Fascist, Germany from Defeat to Partition 1939-1963, Europe and the Cold War 1945-91, Germany: 1815 to the Present, The Siege of Malta 1940-1942, The Age of Dictators oraz Zdradzoną Polskę. Napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku.

Autor: David G. Williamson;
Tytuł: „Zdradzona Polska. Napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku”
Wydawca: Wydawnictwo Rebis:
Miejsce i rok wydania: Poznań 2013;
Liczba stron: 311 /w tym załączniki/;
Cena: 36 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!