Powstanie listopadowe. Fakty znane i nieznane

Powstanie listopadowe, powszechnie utożsamiane z wojną polsko-rosyjską, było najpotężniejszym polskim wysiłkiem militarnym i największym zrywem niepodległościowym w XIX-wiecznym świecie. Od niemal dwóch stuleci przyciąga ono uwagę badaczy i fascynatów zainteresowanych narodową historią, a jeszcze wciąż wiele związanych z powstaniem kwestii jest uszczegóławianych, wyjaśnianych i stawianych w nowym świetle. I temu też służy niezwykle interesująca i barwna książka Jacka Jaworskiego, znakomitego przewodnika po meandrach dziejów powstania listopadowego.

Jacek Jaworski – politolog, badacz historii militarnej z zamiłowania, prezes Stowarzyszenia “Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich”, redaktor naczelny czasopisma „Militaria”, w publikacji nie tylko analizuje przyczyny wybuchu powstania, ale chronologicznie przedstawia najważniejsze wydarzenia, jakie rozgrywały się w jego czasie. Autor sięga w książce do faktów, o których istnieniu nikt dotąd nie pisał bądź niewiele osób wiedziało, co z pewnością jest atutem książki wydanej przez warszawskie Wydawnictwo SBM Sp. z o.o.

Autor: Jacek Jaworski;

Tytuł: "Powstanie listopadowe. Fakty znane i nieznane";

Wydawca: Wydawnictwo SBM Sp. z o.o;

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2022 rok;

Liczba stron: 376;

Książkę można zakupić w Wydawnictwie SBM Sp. z o.o.