Polska Piastów i Jagiellonów – Paweł Jasienica

Książki Pawła Jasienicy przedstawiające dzieje Polski w sposób przystępny, zgodny z ustaleniami badaczy, oparte na solidnej wiedzy autora od razu stały się wydarzeniem wydawniczym w Polsce. Po raz pierwszy ukazały się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku i mimo upływu tak wielu lat wciąż są popularne w naszym kraju.

Autor wykorzystując badania archeologiczne, dostępne źródła historyczne, a także ustalenia wybitnych polskich badaczy stworzył dzieło swojego życia, które do dzisiaj inspiruje czytelników, zachęcając ich do dalszego studiowania historii oraz poznawania wspaniałych dziejów naszej ojczyzny. Warto dodać, że książki Pawła Jasienicy /właściwe Leon Lech Beynar/ - polskiego pisarza historycznego, eseisty i publicysty – są ponadczasowe. Dzięki Wydawnictwu Prószyński i S-ka prace wybitnego historyka, który ukończył Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, zostały właśnie wznowione, a tym samym czytelnicy w Polsce mają szansę ponownie zapoznać się ze wspaniałymi publikacjami opisującymi dzieje Polski.

Dwa pierwsze tomy historii Polski Pawła Jasienicy poświęcone zostały dziejom naszego kraju za czasów Piastów i Jagiellonów. W pierwszej części „Polska Piastów” autor ze szczegółami opisał tworzenie się polskiego państwa, jego wzloty i upadki, ale przede wszystkim dynastię Piastów i i jej przedstawicieli. Stworzyli oni jedno z najważniejszych państw w Europie, którego wpływy z każdym wiekiem rozszerzały się w Europie Środkowo – Wschodniej. Polski historyk najwięcej miejsca poświęcił dziejom Polski w okresie rozbicia dzielnicowego, przedstawiając trudne i skomplikowane losy naszego kraju, który przez ponad 180 lat trwał w rozbiciu aż do czasów Władysława Łokietka.

Z kolei w następnej części „Polska Jagiellonów” Jasienica ukazuje czytelnikowi państwo, które w drugiej połowie XV wieku i XVI wieku było europejskim imperium. Unia Polski i Litwy oraz objęcie władzy w Krakowie przez Władysława Jagiełłę dało początek dynastii, która wkrótce miała przejąć trony również w Czechach i na Węgrzech. Tym samym Jagiellonowie rządzili aż czterema krajami, stając się obok Habsburgów, Luksemburgów, Hohenzollernów czy Walezjuszy, jednym z najpotężniejszych rodów w Europie. Polski historyk i pisarz ze szczegółami opisuje panowanie polskich królów z rodu Jagiellonów od Władysława Jagiełły po Zygmunta II Augusta, będącym ostatnim władcą Polski z tej linii.

Paweł Jasienica - Leon Lech Beynar, ps. Jasienica (urodzony 10 listopada 1909 roku w Symbirsku, zmarł 19 sierpnia 1970 roku w Warszawie) - polski pisarz historyczny, eseista i publicysta „Tygodnika Powszechnego”. W czasie II wojny światowej oficer Armii Krajowej. W lipcu 1948 roku został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa i wypuszczony na wolność dzięki interwencji Bolesława Piaseckiego. Wstąpił do Stowarzyszenia Pax, z ramienia którego w 1950 roku zarządzał stowarzyszeniem Caritas. Od grudnia 1959 roku jeden z wiceprezesów Związku Literatów Polskich. Był również współredaktorem „Tygodnika Powszechnego” oraz działaczem i ostatnim prezesem Klubu Krzywego Koła.

Autor: Paweł Jasienica;
Tytuł: „Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów”;
Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-ka;
Miejsce i rok wydania: warszawa 2018;
Liczba stron: „Polska Piastów” - 408, „Polska Jagiellonów” - 544;
Cena: „Polska Piastów” - 31,10 zł„Polska Jagiellonów” - 33,30 zł;
Książki można zakupić u WYDAWCY: „Polska Piastów” i „Polska Jagiellonów”