Podstępny atak, który zmienił losy wojny

Po ataku nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku oraz wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Wielką Brytanię i Francję 3 września 1939 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt za wszelką cenę chciał zachować Amerykę jako kraj neutralny. W miarę jednak rozwijania się sytuacji wojennej w Europie, ale zwłaszcza na Pacyfiku, gdzie Japonia podbijała kolejne kraje azjatyckie, Stany Zjednoczone były coraz bardziej zagrożone przede wszystkim możliwością odcięcia dróg morskich na Pacyfiku, co tym samym godziło w ich handel i gospodarkę.

Amerykanie zagrożeni ekspansją Japonii na Pacyfiku wprowadzili między innymi embargo na dostawy benzyny. Dla kraju kwitnącej wiśni był to ogromny cios. Japonia pozbawiona surowców podbijała kolejne terytoria azjatyckie, chcąc uzyskać tereny zasobne w surowce mineralne. Ta droga niewątpliwie kierowała ten wyspiarski kraj do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Ameryka mająca na Pacyfiku i w Azji swoje interesy stawała się realnym zagrożeniem dla Japonii. To był między innymi jeden z głównych powodów ataku japońskiego na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Japończycy uderzając na bazę marynarki wojennej próbowali jednym potężnym uderzeniem zniszczyć amerykańską marynarkę i uniemożliwić Stanom Zjednoczonym zablokowanie działań prowadzonych przez Japonię na dalekim Pacyfiku i w rejonie Australii.

Niespodziewany atak lotnictwa japońskiego na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, jak mówili japońscy dowódcy „obudził śpiącego niedźwiedzia”. Cesarstwo Japonii zaatakowało Stany Zjednoczone bez wypowiedzenia wojny, bowiem formalnie wypowiedzenie wojny nastąpiło godzinę po ataku na Pearl Harbor. Japońska agresja przesądziła nie tylko o przystąpieniu USA do wojny, ale zmieniła również jej bieg. Stany Zjednoczone wyszły ze światowego izolacjonizmu, przystąpiły do budowy bomby atomowej /zrzucone bomby 6 sierpnia 1945 roku na Hiroszimę i 9 sierpnia na Nagasaki zmusiły Japonię do kapitulacji/, a po zakończeniu wojny stały się najpotężniejszych mocarstwem świata.

Zdjęcie: USS „Arizona zniszczony podczas ataku japońskiego 7 grudnia 1941 roku na bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Pearl Harbor, źródło: National Archives and Records Administration, za Wikimedia Commons.