Paweł Rochala – Historyczne Bitwy – Niemcza 1017

Oblężenie Niemczy w 1017 roku było kolejnym etapem wyprawy zbrojnej niemieckiego cesarza Henryka II przeciwko Bolesławowi Chrobremu. Konflikt między księciem polskim a cesarzem trwał od wielu lat i wciąż pozostawał nierozstrzygnięty, a mimo to Henryk II nie dawał za wygraną chcąc nie tylko odzyskać zagarnięte przez Chrobrego tereny, ale zmusić do podporządkowania sobie polskiego władcę. Wyprawa i oblężenie Niemczy w 1017 roku miała właśnie służyć temu celowi. Jej przebieg, a także skutki jakie przyniosła dla obydwu państw opisał Paweł Rochala w serii książek Wydawnictwa Bellona - „Historyczne Bitwy”.

Mimo że publikacja zatytułowana jest „Niemcza 1017” w większości poświęcona jest jednak stosunkom polsko – niemieckich oraz wojnom prowadzonym przez Bolesława Chrobrego i Henryka II. Autor książkę rozpoczął już od bitwy pod Cedynią w 972 roku, a więc w stosunku do tytułu pracy cofnął się aż o prawie pięćdziesiąt lat. W dalszej części Rochala prezentuje stosunki polsko – niemieckie w okresie panowania w Niemczech Ottona III, które po śmierci cesarza uległy drastycznemu pogorszeniu. W tym miejscu autor opisał między innymi ambicje władcy Polski, zmianę polityki niemieckiej wobec Chrobrego, a także poruszył sprawę zjazdu w Merseburgu, który z pewnością przyczynił się trwającego przez kilkanaście lat konfliktu między Polską a Niemcami.

Najważniejszą częścią książki jest jednak wojna w latach 1003 – 1018. Paweł Rochala podzielił ten konflikt na pięć etapów, opisując przebieg działań wojennych, przyczyny i skutki wszczynanych wojen oraz uzbrojenie, a także stan liczebny sił oraz taktykę walczących stron. Tytułowe oblężenie Niemczy autor publikacji poruszył dopiero w przedostatniej części pracy, w rozdziale „Wojna polsko – niemiecka roku 1017”. Rochala nie tylko skupił się na przygotowaniach niemieckich do wojny, ale również szczegółowo opisał walki pod Niemczą – bitwę, blokadę twierdzy z uwzględnieniem prac oblężniczych oraz szturm na twierdzą we wrześniu 1017 roku. Publikację polski historyk zakończył pokojem w Budziszynie na mocy którego Bolesław Chrobry otrzymał na własność Milsko i Łużyce, osiągając wielki sukces, potwierdzając, że jest władcą niezależnym.

Publikacja „Niemcza 1017” z pewnością przybliża nie tylko oblężenie jednej z kluczowych twierdz w ostatnim etapie konfliktu pomiędzy królem niemieckim i późniejszym cesarzem Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym, ale również cały konflikt od 1003 roku. Dzięki temu czytelnik może prześledzić przyczyny konfliktu, trwające walki w poszczególnych okresach waojny, a także nieudane próby jej zakończenia.

Autor: Paweł Rochala;
Tytuł: „Niemcza 1017”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 243
Cena: 23 zł

Książkę można zakupić u WYDAWCY