Pamiątki dawnego Bytomia - wystawa utraconych dzieł sztuki

Podczas II wojny światowej Muzeum Górnośląskie w Bytomiu utraciło 23 dzieła sztuki, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. W najbliższy czwartek, 23 czerwca będziemy mogli zobaczyć kopie zaginionych dzieł sztuki. Zapraszamy do schronu na pl. Akademickim.

II wojna światowa to nie tylko działania wojenne, wielkie operacje taktyczne, ale także zorganizowana grabież mienia. Najwięcej strat na Górnym Śląsku poniosło wznoszone od lat 20. XX wieku Muzeum Śląskie w Katowicach. Straty poniosło także Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, co było związane z akcją zabezpieczania dzieł sztuki przez konsekwencjami możliwych bombardowań samolotów alianckich. W zamyśle organizatorów ewakuacji dzieł sztuki, było ich ratowanie, jednak w rzeczywistości wiele z nich zostało bezpowrotnie utraconych. Prawdopodobnie w czasie trwania działań ewakuacyjnych bytomskich zbiorów nie sporządzono spisów wywożonych artefaktów lub do dnia dzisiejszego taki spis się nie zachował.

Konsekwencją tego była utrata aż 23 obiektów muzealnych, które należały do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Od 1992 roku Ministerstwo Kultury gromadzi informacje na temat dzieł sztuki z terenów znajdujących się w granicach Polski po 1945 roku. Na tej liście zarejestrowane są właśnie 23 obiekty pochodzące z naszego muzeum. Teraz, po ponad 70 latach od ich zaginięcia, będziemy mogli zobaczyć ich kopie.

Zapraszamy na nietypową wystawę w ramach projektu „Tajemniczy Bytom” organizowanego przez Biuro Promocji Bytomia i Macieja Bartkowa. Spotykamy się 23 czerwca o 18.00 w schronie na pl. Akademickim.