Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego - Marek Kamiński

Publikacja odsłania nieznane fakty i tajemnice związane z chorobą i śmiercią Józefa Piłsudskiego. Ze względu na różnorodność tematu została podzielona na dwie odrębne, choć ściśle powiązane części.

W części pierwszej, noszącej tytuł: Między Matką a Synem, zgodnie z wymogami sztuki lekarskiej autor przytoczył i rozpatrzył dotychczas praktycznie nieznane bądź też niezauważone świadectwa na temat zdrowia rodziców przyszłego marszałka, jak i jego samego, zanim zaczął chorować.

Omówił zmitologizowany do pomnikowych rozmiarów jego związek z matką. Ponieważ, jak sam Piłsudski zauważył, dużo o nim napisano fałszu i bredni, stara się przynajmniej niektóre z nich sprostować. Część druga stanowi analizę rozpoznania wiedeńskiego specjalisty prof. Weckenbacha.

Autor: Marek Kamiński;
Tytuł: "Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego";
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015;
Ilość stron: 392;
Cena: 19,66 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

KSIĄŻKA POD PATRONATEM MOJEGO HISTORYCZNEGO BLOGA