Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL

W masowej wyobraźni symbolem końca komunizmu w Europie jest upadek muru berlińskiego.  Ale demontaż żelaznej kurtyny rozpoczęto w Warszawie. W 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu Jan Skórzyński odkrywa przed czytelnikiem wszystkie tajemnice rozmów  między obozem rządzącym a opozycją.

Obalenie komunizmu bez rozlewu krwi wydawało się niemożliwe. Odebranie władzy dyktatorskiemu reżimowi w Polsce bez wszczynania wojny domowej stało się wydarzeniem wyjątkowym w skali światowej. Do dziś budzi ono zarówno zdziwienie, jak i podziw wielu ekspertów. Okrągły Stół sprawił, że kostki sowieckiego domina zaczęły się przewracać jedna po drugiej.

Jak osiągnięto kompromis bez ofiar śmiertelnych? Jakie sekrety skrywają ściany owianej złą sławą Magdalenki? Jan Skórzyński charakteryzuje strategie polityczne obu stron konfliktu oraz opisuje wewnętrzne rozłamy w partii i ruchydążące do demokratyzacji życia społecznego. Z niezwykłą wnikliwością analizuje każdy aspekt negocjacji, które na zawsze zmieniły bieg historii. To opowieść o trudnej sztuce wypracowywania kompromisu w czasach niesprzyjających porozumieniu.

Jan Skórzyński – historyk i politolog, profesor Collegium Civitas. Uczestnik ruchu opozycyjnego w PRL, internowany 13 grudnia 1981 r. W latach 2000–2006 zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szef dodatku „Plus Minus”. Autor wielu książek, m.in. Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1996), Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2009), Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników (2012), Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956–1980 (2017). Trzykrotnie nominowany do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Autor: Jan Skórzyński;
Tytuł: "Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL";
Wydawca: Wydawnictwo Znak Horyzont;
Miejsce i rok wydania: Kraków 2019;
Data premiery: 27 marca 2019 r.