Oficyna pałacu w Miechowicach pięknieje z każdym dniem

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, sufitów podwieszanych na piętrze, wykonanie płyty tarasu na parterze, a także kontynuacja robót związanych z instalacjami: wodno-kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną oraz odgromową. Na placu budowy pałacu Tiele-Wincklerów sporo się dzieje.

Prace remontowe, które mają na celu odbudowę oficyny neogotyckiego pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach idą pełną parą. W ostatnim czasie zakończono już odtwarzanie krenelaży w zwieńczeniach ścian wieży, roboty elewacyjne, prace remontowe na dachach, klatkach schodowych, montaż sufitów podwieszanych na parterze oficyny pałacu. W budynku zamontowano windę osobową. Kontynuowane są roboty związane z montażem sufitów podwieszanych na piętrze, a także prace przy instalacjach: sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, odgromowej i niskoprądowej.

Warto podkreślić, że obecnie wykonawca rozpoczął montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa montaż płyty tarasu na parterze, odtwarzane są studzienki piwniczne. Prowadzone są także roboty w zakresie odsalania murów, uzupełnienia ubytków na łączeniach, gruntowania i tynkowania oraz prace porządkowe w terenie.

W najbliższym czasie zaplanowane są roboty wykończeniowe szybu windy i klatek schodowych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, instalacji elektrycznych, posadzek i prac wykończeniowych. Z kolei poza pałacem wykonawcy pozostaje jeszcze do wykonania kanalizacja deszczowa, chodniki i place, nasadzenie zieleni oraz posadowienie obiektów małej architektury – w tym tablic informacyjnych dotyczących historii pałacu Tiele-Wincklerów.

Przypomnijmy, że prace remontowe w pałacu Tiele-Wincklerów, gdzie swoje dzieciństwo spędziła Ewa von Tiele-Winckler, znana jako Matka Ewa, mają na celu odbudowę oficyny neogotyckiego pałacu. Dzięki pozyskanym środkom z Obszaru Strategicznej Interwencji, zachowany fragment budowli odzyska dawną świetność. Pałac będzie nie tylko udostępniony turystom do zwiedzania, ale również ma stać się ośrodkiem kulturalnym, w którym odbywać się będą wystawy, koncerty czy warsztaty edukacyjno-kulturalne.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI.

Historia pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach:
Obecnie zachowanie ruiny miechowickiego pałacu przy ul. Dzierżonia to pozostałości po posiadłości rodu Tiele-Wicklerów, którzy w drugiej połowie XIX wieku przebudowali obiekt na XVI-wieczny, angielski styl Tudorów. Historia pałacu sięga jednak początku XIX wieku, a dokładnie 1812 roku kiedy wieś Miechowice kupił Ignacy Domes. Nowy właściciel zdecydował się w obecnym miejscu wybudować w latach 1812 – 1817 klasycystyczny pałac, który po przebudowie stał się środkową częścią neogotyckiego pałacu, zwanego potocznie – z racji swojego wyglądu – zamkiem.

Kolejna przebudowa pałacu rozpoczęła się w 1850 roku Autorem wstępnego projektu przebudowy był znany w Niemczech architekt Richard Lucae, jednak ostatecznie modernizację obiektu prowadzono według pomysłu Maurycego Augusta Nottebohma. Przebudowa trwała blisko dziewięć lat od 1850 do 1859 roku. Wówczas dobudowano dwa skrzydła – w zachodnim mieściła się sala obrazów i kwiatowa, zaś przy wschodnim skrzydle znajdowała się najwyższa z wież „Jaskółcza”, mająca wysokość 110 stóp (ponad 33 metry). Dwie pozostałe wieże nosiły nazwę „Prochowej” i „Wodnej”. W tej ostatniej mieścił się zbiornik wody dostarczanej pompami z podziemi kopalni „Maria”.

Pałac w posiadaniu rodziny Tiele-Wincklerów pozostał aż do 1925 roku kiedy odsprzedali go spółce akcyjnej Preussengrube AG. Przebudowany przez Franciszka Wincklera i Huberta von Tiele-Wincklera pałac przetrwał do 27 stycznia 1945 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej do Miechowic w styczniu 1945 roku miało tragiczne skutki. Pałac został nie tylko splądrowany, ale również podpalony przez żołnierzy. Wypalone doszczętnie mury zamku zostały na przełomie 1954 i 1955 roku wysadzone przez saperów z Ludowego Wojska Polskiego.

Po neogotyckim pałacu pozostały do dziś jedynie fragmenty oficyny, które obecnie są odbudowywane dzięki pozyskanym środkom z Obszaru Strategicznej Interwencji. Pałac jest jednym z najważniejszych obiektów kulturalnych i turystycznych nie tylko w Miechowicach, ale również w Bytomiu. Warto również dodać, że zespół pałacowo-parkowy Tiele-Wincklerów został 30 czerwca 1995 roku wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. W skład zespołu pałacowo-parkowego oprócz oficyny pałacu i pozostałości pałacu Tiele-Wincklerów wchodzą również: park i zespół dendrologiczny.