Odkrycie archeologiczne na pl. Grunwaldzkim w Bytomiu

W tym roku to już kolejne odkrycie archeologiczne dokonane przez pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przypomnijmy, że wcześniej archeologowie z Bytomia znaleźli w kościele św. Małgorzaty groby dziecięce, ceramikę, monety oraz konstrukcję kamienną, zaś teraz na pl. Grunwaldzkim odkryto mury i pozostałości ceramiki.

Badania prowadzone w południowej części placu Grunwaldzkiego prowadzone są przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wykopaliska ujawniły istnienie murów o długości 8 metrów najprawdopodobniej z przyporą od strony południowej. Odnalezione zostały również dwa obiekty, które można z pewnym prawdopodobieństwem łączyć z fosą. Czy to pozostałości dawnego zaginionego zamku książąt bytomskich? Póki co jest to hipoteza wymagająca weryfikacji, bo, jak podkreślają archeolodzy, nie są to z pewnością fragmenty murów miejskich.

Być może pozostałości odkryte w tym roku można łączyć z badaniami Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z 2004 roku i reliktami murów oraz fosy, które w tamtym czasie zarejestrowano – mówi Ewelina Imiołczyk z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Warto również dodać, że w trakcie prowadzonych prac archeologicznych natrafiono także na fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych oraz drewna.