O powstaniach śląskich w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. W Muzeum Górnośląskim można oglądać wystawę „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu”, która związana jest z obchodami 100. rocznicy powstań śląskich, organizowanych przez Województwo Śląskie.

Ideą tego projektu jest ukazanie życia codziennego Górnoślązaków na tle trzech powstań śląskich i okresu kampanii plebiscytowej.

Podczas wystawy zaprezentowano znajdujący się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zbiór plakatów i afiszy z  tego okresu – zarówno jako instrumentów polskiej i niemieckiej walki plebiscytowej, jak i pokazania nastrojów i wątków patriotycznych z tamtego okresu.

Warto dodać, że podczas wystawy możemy również zobaczyć eksponaty z kolekcji falerystycznej, weksykologicznej, kartograficznej i numizmatycznej oraz dokumenty i fotografie obrazujące polską i niemiecką walkę plebiscytową i sposoby tej walki.

Wystawa „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu” opowiada trudną i skomplikowaną historię Górnego Śląska z lat 1919–1921. Historię, która do dziś jest przedmiotem ożywionej debaty na Górnym Śląsku oraz jest okazją do pogłębienia wiedzy o wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 w naszym regionie.

Wystawa wpisuje się w ustanowione przez Województwo Śląskie obchody powstań śląskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Będzie można ją oglądać w Muzeum Górnośląskim do 31 października 2019 roku.