Niemodlin – siedziba Piastów i znakomitych rodów

Położony w województwie opolskim /25 km od Opola/ Niemodlin to jedno z najstarszych miast Opolszczyzny.

Miasto powstało przed 1224 roku, a prawa miejskie uzyskało już w 1283 roku. Jedną z największych atrakcji miasta jest zamek wzniesiony w 1313 roku przez księcia Bolesława, syna księcia opolskiego Bolka I.

W rękach piastowskich książąt śląskich zamek pozostawał do 1532 roku, zaś kolejnymi właścicielami były rody: Hohenzollern, Logau, Puckler, Promnitz i ród Praschma do 1945 roku.

Ostatnim właścicielem zamku w Niemodlinie był hrabia Fryderyk Leopold von Praschma, który utracił go w 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej zamek w Niemodlinie był siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej. Obiekt później przez wiele lat niszczał i stał opuszczony aż do 1990 roku kiedy kupił go prywatny inwestor.

Obecnie Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin prowadzi prace zmierzających do restauracji i nadania nowych funkcji użytkowych zabytkowemu Zamkowi Książąt Niemodlińskich. Dzięki temu obiekt można dzisiaj zwiedzać i jest on niewątpliwie jedną z największych atrakcji Opolszczyzny.

Warto dodać, że od czasu wojen śląskich, aż do 1945 miasto należało do Prus (od 1871 Cesarstwa Niemiec) i nosiło nazwę Falkenberg. Od 1816 do 1945 roku Niemodlin był siedzibą starostwa. Miasto było również siedzibą powiatu w okresie powojennym w latach 1946 – 1975. Po zmianach administracyjnych w 1999 roku Niemodlin został włączony do powiatu opolskiego.