Ksiązka Petera Matthewsa – „Wojna w eterze 1914 – 1945”

Po zakończeniu wojny w 1945 roku niektórzy z najbardziej doświadczonych agentów wywiadu sygnałowego i radioelektronicznego Wehrmachtu zaczęli pracować dla angloamerykańskich służb wywiadowczych i przeciwko Rosjanom. Jako młody żołnierz nawiązywałem z nimi znajomości i doskonaliłem swój niemiecki podczas długich rozmów oraz wysłuchiwania opowieści o ich przeżyciach....

...Uważali się za elitę wywiadowczą tamtego okresu, a po zapoznaniu się z historiami, jakie mi relacjonowali w 1947 roku, ja również nabrałem dla nich respektu.”

Tak rozpoczyna się fascynująca książka brytyjskiego żołnierza Petera Matthewsa poświęcona wojnie wywiadów. Jako młody żołnierz trafił do Berlina, gdzie spotkał niemieckich kryptologów oraz kryptografów. Prowadząc z nimi rozmowy odkrywał największe tajemnice wojny wywiadowczej z okresu II wojny światowej. Po latach brytyjski żołnierz posiadając ogromną wiedzę zdecydował się ją wykorzystać i opisać, jak doszło do wykorzystania techniki radiowej do celów wojennych i wywiadowczych.

Peter Matthews rozpoczął swoją pracę od przybliżenia krótkiej historii rozwoju radiotelegrafii. Jak pisze autor już w latach pięćdziesiątych XIX wieku zaczęło funkcjonować między Ameryką a Europą połączenie kablowe. Rozwój techniki, idący w błyskawicznym tempie, przyczyniał się nie tylko do rozwoju radiotelegrafii, ale także posłużył celom wojskowym. Największe sukcesy zaczęli odnosić na tym polu Francuzi, Brytyjczycy i Niemcy, co udowodniła I wojna światowa. Zmagania wywiadów, rozwój technik wywiadowczych z użyciem radia, a także cicha wojna wywiadowcza prowadzona przez największe mocarstwa europejskie, to główne kwestie poruszone przez Matthewsa.

W dalszej części autor skupia się na wojnie wywiadowczej podczas I wojny światowej. Jaki miał wpływ wywiad radiowy na przebieg największych kampanii wojennych, czy zmienił bieg bitew, a może przyczynił się do zwycięstwa aliantów? Czy przystąpienie Ameryki do wojny było dziełem wywiadu radiowego i tzw. Telegramu Zimmermana? Autor poruszył również bardzo ciekawą kwestię wojny wywiadowczej na morzu i przede wszystkim działania niemieckich U-Bootów. Odpowiedzi na najbardziej palące pytania i zagadki wojny wywiadowczej z lat 1914 - 1918 znajdziemy w książce Matthewsa.

Kolejny rozdział autor poświęcił okresowi międzywojennemu, skupiając się głównie na niemieckim wywiadzie, coraz to nowszym maszynom szyfrującym oraz – wątkowi polskiemu, dotyczącego polskiego agenta – niejakiego doktora Winklera – mającego penetrować niemieckie dowództwo wojskowe.

Najciekawsza część publikacja poświęcona została oczywiście okresowi II wojny światowej. Autor krok po kroku opisuje działania wywiadowcze połączone z działaniami wojennymi. Można powiedzieć, że szły one „ręka w rękę”. Z jednej strony Rommel dzięki dostarczanym wiadomościom wywiadu mógł z łatwością zepchnąć Brytyjczyków w stronę Kanału Sueskiego, zaś z drugiej Anglicy wprowadzając fałszywych agentów oraz puszczając w eter fałszywe meldunki zdezorganizowały niemieckiego feldmarszałka w czasie odwrotu spod El-Alamein. Najważniejszą kwestią poruszoną przez autora jest rozszyfrowanie Enigmy, której złamanie niewątpliwie przyczyniło się do wygrania wojny przez aliantów.

Publikacja Petera Matthewsa to z pewnością jedna z nielicznych na rynku wydawniczym książek szczegółowo poświęconych wywiadowi radiowemu i jego znaczeniu w I i II wojnie światowej. Z zainteresowaniem powinni ją przeczytać nie tylko historycy, ale zwłaszcza miłośnicy tajemnic i sekretów II wojny światowej oraz wywiadu wojskowego.

Autor: Matthews Peter;

Tytuł: „Wojna w eterze 1914 – 1945”;

Wydawca: Wydawnictwo RM;

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013;

Liczba stron: 316;

Cena: 29,90 zł;

Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!