M. Heller i A. Niekricz – Utopia u władzy – Historia ZSRR

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich należał w XX wieku do najpotężniejszych krajów na świecie. Państwo powstałe na gruzach carskiej Rosji urosło w latach czterdziestych XX wieku do potęgi militarnej, z którą liczyły się mocarstwa zachodnie. Jak doszło do powstania kraju, w którym despotyczny władca – Józef Stalin podporządkował sobie miliony niewolników, których życie zależało tylko od jego woli? Jak udało się Stalinowi doprowadzić do wielkości swój kraj, który w 1941 roku był na skraju załamania, kiedy na przełomie listopada i grudnia Wehrmacht stał pod Moskwą? Wreszcie jak zachodnie mocarstwa dały się omamić człowiekowi, który zawładnął prawie połową Europy? Wszystkie odpowiedzi poznamy w rewelacyjnej publikacji Michała Hellera i Aleksandra Niekricza „Utopia u władzy – Historia Związku Sowieckiego – Od narodzin do wielkości”.

 

Ten pierwszy tom dwuczęściowej publikacji ma na celu przybliżenie historii Związku Radzieckiego od powstania do czasów świetności na przełomie lat 40 i 50 XX wieku. Autorzy skrupulatnie krok po kroku analizują rządy Stalina i jego popleczników, a także najważniejsze wydarzenia z dziejów ZSRR, państwa, które obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po 1945 roku decydowało o losach świata.

 

„Utopia u władzy” po raz pierwszy ukazała się w 1982 roku w wersji francuskiej. W Polsce ze względu na ustrój była zakazana. Przemycaną ją i przedrukowywano w podziemiu. Do upadku PRL-u „Utopia u władzy” doczekała się ponad 20 wydań w krajowym tzw. drugim obiegu, co świadczy o jej jakości.

 

Publikacja rozpoczyna się wydarzeniem, które przyczyniło się najpierw do obalenia caratu, a później powstaniem Rosji Radzieckiej. Tym wydarzeniem była I wojna światowa i klęska carskiej Rosji. Pokój brzeski, rewolucja w Rosji i obalenie cara Mikołaja II Romanowa były początkiem końca cesarstwa. W rozdziale „Z królestwa konieczności do królestwa wolności” autorzy ukazali nie tylko bezsilność państwa, które doprowadziło do upadku cara, ale również początek nowego kraju, w którym wybuchła krwawa wojna domowa, ogólny terror oraz głód. Dla wielu ludzi, którzy liczyli na zmianę po obaleniu cara, okazało się, że nic się nie zmieniło, a nowa władza w niczym nie ustępuje starej.

 

Zwycięstwo bolszewików w wojnie z „białymi”, zakończenie wojny z Polską traktatem w Rydze, pozwoliło na rozpoczęcie organizacji państwa. Państwa, które podnosiło się po krwawej wojnie domowej, w którym władzę po Leninie objął Józef Stalin, prowadząc je ku krwawym zmianom. Ogólnie panujący terror, wojna prowadzona z kułakami, kolektywizacja wsi, prowadząca do głodu, NEP – Nowa Polityka Ekonomiczna, która miała uczynić z ZSRR uprzemysłowiony kraj – takie zmiany nowa władza zafundowała swojemu narodowi. Autorzy drobiazgowo odkrywają wszystkie karty zbrodniczego systemu, dla którego nie liczyła się jednostka. Ingerencja we wszystkie sfery życia, władza nad wszystkim i nad każdym, strach, głód i wszechobecny terror. Taki był Związek Radziecki stworzony przez nieliczne grono polityków, całkowicie podporządkowanych Stalinowi, który w latach trzydziestych XX wieku zyskał już pełnie władzy w kraju.

 

Wielki terror, głód na Ukrainie, likwidacja partyjnych liderów, jak Siergiej Kirow uczyniło ze Stalina jednego z największych zbrodniarzy wojennych. Michał Heller i Aleksander Niekricz ukazują całą prawdę o kraju, który miał mienić się rajem na ziemi, gdzie wszyscy są równi wobec prawa, a wyzyskująca chłopów i robotników szlachta i burżuazja nie istnieje. Każdy, kto sięgnie po tą pracę przekona się, jak naprawdę wyglądało życie w Związku Sowieckim. Dla historyków i każdego, kto interesuje się dziejami Rosji publikacja ta jest obowiązkowa. To kolejna praca obnażająca zbrodniczy system, jaki panował w tym kraju od początków rewolucji październikowej.

 

Autor: Michał Heller i Aleksander Niekricz;

Tytuł: „Utopia u władzy – Historia Związku Sowieckiego – Od narodzin do wielkości”;

Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;

Miejsce i rok wydania: Poznań 2016;

Liczba stron: 535;

Cena: 65 zł;

Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!! Świetna publikacja!!!