Lucas James – Komandosi Hitlera-Niemieckie siły specjalne

Jednostki specjalne w nazistowskich Niemczech odegrały, zwłaszcza w pierwszym okresie II wojny światowej, kluczową rolę w podboju zachodnich i południowych krajów Europy. Desant na twierdzę Eben – Emael w Belgii czy spektakularna akcja na Krecie udowodniły, że niemieccy komandosi potrafią szybką i doskonale przeprowadzoną akcją przechylić zwycięstwo na swoją stronę. Ich działania wykorzystane przez nazistowską propagandę posłużyły za mit niezwyciężonej armii niemieckiej, której żadne wojska nie potrafią powstrzymać. W publikacji Jamesa Lucasa poznamy nie tylko wszystkie rodzaje jednostek specjalnych w nazistowskich Niemczech, ale również ich spektakularne akcje oraz rywalizację Abwehry – Kontrwywiadu Wojskowego i SS, które pod rządami Himmlera i Heydricha rozszerzało swoje wpływy w Niemczech.

Autor zaprezentował wszystkie najważniejsze akcje, jakie jednostki specjalne podjęły w czasie II wojny światowej. Pierwszą z nich była tzw. akcja „Hindenburg” lub bardziej znana jako „Himmler”, a więc atak na radiostację gliwicką, a także w rejonie Byczyny i Rybnika-Stodołach. Mimo że operacja zakończyła się pozornym sukcesem, to właśnie rzekomy atak Polaków na radiostację gliwicką dał pretekst Hitlerowi do ataku na Polskę. Kolejnymi operacjami jednostek specjalnych, które Lucas przybliżył czytelnikowi są akcje w Belgii – opanowanie twierdzy Eben – Emael, działania na Krecie, udział jednostek specjalnych w operacji „Barbarossa” - ataku na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, ale również spektakularna akcja na górze Gran Sasso d`Italia będącej najwyższym masywem włoskich Apeninów /2912 m n.p.m./. Uwolnienie włoskiego dyktatora Mussoliniego z hotelu na Gran Sasso d'Italia przeprowadzone 12 września 1943 roku uczyniło z Otto Skorzenego nie tylko narodowego bohatera, ale po raz kolejny udowodniło, że działania jednostek specjalnych mogą decydować o najważniejszych wydarzeniach w toczącej się wojnie.

James Lucas poruszył również w książce próbę zamordowania przywódcy jugosławiańskich partyzantów Josipa Broz Tito, działań podczas operacji w Ardenach w grudniu 1944 roku, jak również działania jednostek specjalnych Kriegsmarine oraz Luftwaffe. Tutaj autor publikacji skupił się na próbach wprowadzenia w życie tzw. żywych torped, łodzi motorowych, mini-łodzi podwodnych i oddziałów płetwonurków, które miały być wykorzystywane do zadań specjalnych. Lucas część swojej pracy poświęcił także jednostkom specjalnym Luftwaffe, wspominając między innymi o odrzutowych myśliwcach Me-262, tajnej formacji KG 200 oraz jednostkach taranujących – Sonderkommando Elbe, czyli samobójczych pilotach, którzy mieli niszczyć samoloty aliantów.

Na zakończenie autor publikacji zajął się również kwestią udziału w wojnie starców, dzieci oraz powstania jednostek Werwolfu. Początkowo oddziały Werwolfu miały być tajnymi formacjami specjalnymi, działającymi na tyłach wroga, jednak z biegiem czasu i zbliżającej się klęski Niemiec, organizacja ta przerodziła się w masowy ruch powstańczy, który jednak nie odegrał znaczącej roli pod koniec wojny w 1945 roku.

Podsumowując osiągnięcia niemieckich jednostek specjalnych James Lucas stara się obiektywnie spojrzeć na ich dokonania. Jak pisze autor w początkowym okresie wojny oddziały podlegające Abwehrze oraz jednostki sił powietrznych osiągnęły spektakularne sukcesy w Belgii czy na Krecie. Stosowane rewolucyjne rozwiązania, jak na owe czasy, stanowiły ogromne zaskoczenie dla aliantów. Wraz jednak z ponoszonymi klęskami, znaczenie jednostek specjalnych w Niemczech malało, zwłaszcza w marynarce wojennej i lotnictwie. Akcje Otto Skorzennego w górach Gran Sasso, Budapeszcie czy Ardenach nie mogły już zmienić losów wojny. Oczywiście działania te powodowały zamęt w jednostkach aliantów oraz być może miały nawet wpływ na przedłużenie trwającego od 1939 konfliktu, jednak nie odegrały już znaczenia dla końcowego rozstrzygnięcia losów wojny.

Autor: James Lucas;
Tytuł: Komandosi Hitlera. Niemieckie siły specjalne;
Wydawca: Wydawnictwo RM;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016;
Liczba stron: 312;
Cena: 34,99 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam! Świetna publikacja!!!