Książka Grzegorza Kucharczyka – „Hohenzollernowie”

Historia rodu, który z każdym kolejnym wiekiem rósł w siłę, osiągając w drugiej połowie XIX wieku statut jednego z najpotężniejszych w Europie. Jego potęga nie trwała jednak długo, zaledwie pół wieku i wraz z zakończeniem I wojny światowej w 1918 roku upadła. Mowa o Hohenzollernach, którym publikację poświęcił polski historyk, znawca dziejów Niemiec – Grzegorz Kucharczyk.

Swoją pracę autor rozpoczął od prezentacji początków rodu Hohenzollernów, sięgających aż XI wieku. Historyk opisuje ich dzieje, wzrost znaczenie w kolejnych wiekach i przełomowe chwile, między innymi przybycie Hohenzollernów do Brandenburgii, co było zwrotem w dziejach dynastii. Dalej autor ukazuje nam stosunki z innymi rodami – Jagiellonami, Habsburgami oraz najznaczniejszymi rodami niemieckimi. Opisy mariaży politycznych, koligacji rodzinnych, a także polityki prowadzonej wobec sąsiadów – Austrii, Francji, a także Polski, która stała się jedną z ofiar pruskiej polityki w drugiej połowie XVIII wieku, to najważniejsze tematy poruszane przez Kucharczyka. Co ważne polski historyk prezentując dzieje rodu Hohenzollernów wskazuje, że ich potęga nigdy by nie powstała, gdyby nie fatalna decyzja Jagiellonów, którzy podjęli decyzję o rozszerzeniu dziedziczenia lenna pruskiego na brandenburską linię Hohenzollernów. Również późniejsze decyzje królów polskich, w tym Stefana Batorego, pozbawiały nasz kraj możliwości kontroli na Prusami, które w kolejnych latach wykorzystywały słabość Rzeczypospolitej.

Ogromną zaletą publikacji Grzegorza Kucharczyka jest fakt, że autor podzielił książkę według panujących z domu Hohenzollernów, począwszy od Wielkiego Elektora – Fryderyka Wilhelma, który swoje rządy objął w 1640 roku. Historyk zwraca szczególną uwagę na fakt, że dzieje dynastii Hohenzollernów to również dzieje naszego kraju. Czytelnik wgłębiając się w historię władców Prus, a później Niemiec zauważył, że każdy z Hohenzollernów w swoim życiu miał do czynienia, bądź musiał się zajmować sprawą polską. Na uwagę zasługują także bardzo trafne porównania autora, który pokazuje nam jakie były posiadłości Hohenzollernów w pierwszego połowie XVII wieku w odniesieniu do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tutaj warto się zastanowić nad tymi porównaniami, bowiem w XVII wieku elektor brandenburski w żadnym stopniu nie mógł dorównać potędze Rzeczypospolitej. Niestety już sto lat później, to Polska była „kopciuszkiem” przy Prusach, które z każdym rokiem rosły w siłę.

Czytelnika z pewnością zainteresują także liczne opisy wojen prowadzonych przez Hohenzollernów. Autor świetnie je opisał, podając dokładne dane prowadzonych kampanii i związanych z nimi bitew. Ponadto polski historyk skupił się również na opisach armii, administracji, spraw skarbowych państwa, spraw religijnych, stosunków z innymi dynastiami europejskimi oraz mariażami, które miały wzmocnić pozycję Hohenzollernów w Europie. Cennymi opisami autora są także sfery prywatne władców Prus, ich bolączki życia codziennego, upodobania, przyzwyczajenia, ale także wady związane z ich ciałem /wada postawy u Wilhelma II/ i umysłem-niedotlenienie mózgu przy porodzie Wilhelma II spowodowało w latach późniejszych nadpobudliwość i emocjonalna niestabilność - oraz zbytnie przywiązanie do militaryzmu pruskiego, który odcisnął piętno na wielu władcach wywodzących się z rodu Hohenzollernów.

W publikacji poznajemy losy aż dziesięciu władców z dynastii Hohenzollernów, począwszy na Wielkim Elektorze – Fryderyka Wilhelmie, a kończąc na cesarzu Wilhelmie II, który wskutek przegranej I wojny światowej został zmuszony do abdykacji i życiu na wygnaniu. Historia ostatniego cesarza Niemiec to nie tylko obraz podupadającej władzy cesarskiej w Niemczech, gdzie Wilhelm II był trzymany z dala od ważnych spraw, ale przede wszystkim uwidocznione zostały przez autora zmiany, jakie zachodziły w całym kraju. Polski historyk wiele miejsca poświęcił także stosunkom cesarza z „Żelaznym Kanclerzem” Bismarckiem, którego dymisja w 1890 roku oznaczała zmianę polityczną w Niemczech.

Co ważne w publikacji Kucharczyk ukazuje nam z pozycji Wilhelma II rolę jego przodków, którzy  w XIX wieku przeżyli rządy Napoleona Bonaparte, zaś w drugiej połowie XIX wieku rzucili na kolana Austrię i Francję, doprowadzając do wzrostu potęgi Prus i zjednoczenia całych Niemiec pod swoim berłem. Autor opisując dzieje ostatniego z cesarzy niemieckich wiele odniesień wprowadził również do osoby cesarza Austro – Węgier Franciszka Józefa I. Obie te monarchie, wskutek fatalnego zakończenia I wojny światowej, przestały istnieć. Obaj władcy idąc tym samym torem, wzniecili wojnę, która zakończyła się dla ich dynastii klęską.

Kucharczyk kończąc pracę odniósł się do życia ostatniego cesarza na emigracji oraz związków jego rodziny z reżimem nazistowskim w Niemczech w latach trzydziestych XX wieku. Ciekawostką jest także przedstawienie losów Hohenzollernów, ich dóbr, a także spuścizny, jaką pozostawili aż po czasy nam współczesne.

Publikacja Grzegorza Kucharczyka to szczegółowa analiza historii rodu Hohenzollernów, począwszy od XI wieku aż do początku XXI wieku. W swojej pracy autor nie tylko skupił się na opisach poszczególnych władców, ale zaprezentował również otaczający wokół nich świat polityki, kultury, religii oraz nauki. W książce wiele miejsca polski historyk poświęcił naszemu krajowi, ściśle związanemu z Prusami, zarówno w chwilach potęgi Rzeczypospolitej, jak i jej upadku. Autor odniósł się również do sytuacji międzynarodowej opisując politykę zagraniczną Hohenzollernów, ich związki rodzinne oraz powiązania z największymi rodami europejskimi. Publikacja Kucharczyka w szczególności powinna zainteresować historyków zajmujących się dziejami Prus i Niemiec. Jest to również cenne opracowanie z punktu widzenia historyków interesujących się dziejami Polski, Austrii i Rosji, których polityka ściśle była powiązania z rządami Hohenzollernów w Prusach, a od 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego.

Grzegorz Kucharczyk – historyk myśli politycznej XIX i XX wieku, a także historyk zajmujący się dziejami Niemiec. Autor licznych publikacji, między innymi: „Prusy, Rosja i kwestia polska w myśli politycznej Constantina Frantza 1817-1891”, „Ostatni cesarz. Bł. Karol I Habsburg”, „Polska myśl polityczna po roku 1939” czy „Pierwszy holocaust XX wieku”.

Autor: Grzegorz Kucharczyk;
Tytuł: „Hohenzollernowie”;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Data i miejsce wydania: Poznań 2016;
Liczba stron: 399;
Cena: 49,90 zł;
Więcej tutaj

Rewelacyjna publikacja! Szczególnie Polecam!!!