Książka Ryszarda Kaczmarka – „Historia Polski 1914-1989”

Historia Polski 1914 – 1989 to klasyczny podręcznik dla licealistów przygotowujących się do matury z historii, a także studentów historii. Publikacja zawiera najnowsze ustalenia nauki dotyczące I i II wojny światowej, okresu międzywojennego, a także okresu powojennego do przełomowego 1989 roku. Ryszard Kaczmarek w swojej pracy zawarł oprócz kwestii wojskowych, dyplomatycznych i politycznych również sprawy gospodarcze, kulturalne i społeczne. Dzięki temu czytelnik w jednej publikacji otrzymał pełny zestaw najważniejszych informacji z historii Polski XX wieku.

 

Praca historyka Uniwersytetu Śląskiego została podzielona na 12 rozdziałów. W każdym z nich autor porusza najważniejsze tematy dotyczące naszego kraju w omawianym przez siebie okresie. Na łamach książki znajdziemy więc opisy polityki wewnętrznej, zagranicznej, prowadzone przez Polskę konflikty zbrojne, a także kwestię miejsca i roli naszego kraju na arenie międzynarodowej. Publikacja ma charakter syntetyczny, zawiera wiele informacji faktograficznych, dzięki czemu w jednej pracy zebrany został cały materiał, oparty na najnowszych badaniach oraz dostępnych źródłach i opracowaniach. Książka, w przypadku wymagających czytelników z pewnością nie zaspokoi ich wiedzy, ma przede wszystkim służyć jako źródło najważniejszych informacji z omawianego okresu. Bogata bibliografia na podstawie której została napisania publikacja pozwoli czytelnikowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu na odnalezienie interesującej go pozycji książkowej. Ponadto zawarte w książce mapy, tabele oraz indeks nazw geograficznych i osób z pewnością ułatwiają czytelnikowi wyszukiwanie informacji.

 

Podręcznik Ryszarda Kaczmarka to lektura niezbędna dla studentów wydziałów humanistycznych, licealistów, jak również każdego kto interesuje się dziejami XX-wiecznej Polski.

 

Ryszard Kaczmarek – historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badacz dziejów Górnego Śląska w XIX i XX wieku. Do jego ważniejszych publikacji książkowych należy zaliczyć: „Polacy w Wehrmachcie”, „ Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy”, „ Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk. Dwa regiony pogranicza 1648-2001” oraz „ Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945”.

 

Autor: Ryszard Kaczmarek;

Tytuł: „Historia Polski 1914-1989”;

Wydawca: Wydawnictwo PWN;

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010;

Liczba stron: 992;

Cena: 55,92 zł;

Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!