Książka Macieja Przybyła - "Władysław Laskonogi"

„Czasy, w których żył, czasy wielkiego przełomu i istotnych zmian w różnych dziedzinach życia naszego państwa, nie poskąpiły mu wydarzeń dramatycznych, często obfitujących w zmienne, nie zawsze pomyślne  koleje losu”

Tak pisze we wstępie Maciej Przybył, autor najnowszej biografii księcia Władysława Laskonogiego, władcy, który jako jeden z ostatnich próbował ratować jedność państwa i starał się zjednoczyć ziemie wielkopolską i krakowską, a przy tym jako jedyny z Piastów na przełomie XII i XIII wieku interesował się sprawami Pomorza.

Maciej Przybył analizując życie Laskonogiego przedstawił jego burzliwe dzieje, walkę polityczną  z rodziną o dominację w Polsce, ale także spór z kościołem katolickim o reformę papieża Grzegorza VII, a zwłaszcza prekursorem zmian w polskim kościele – arcybiskupem Henrykiem Kietliczem. W publikacji autor zauważa, jak wiele braków jest w dokumentach źródłowych, dotyczących postaci Władysława Laskonogiego. Mimo to poznański historyk stara się odtworzyć wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia księcia gnieźnieńskiego, jego ojca, rodzeństwa, a także pierwsze sprawy polityczne, w jakich brał udział młody książę – następca Mieszka Starego.

Szczególnie cennymi wydarzeniami, jaki opisał autor jest głęboka analiza konfliktów, jakie panowały wśród książąt piastowskich. Wynikały one nie tyle z podziału Polski dokonanego przez Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, co walkami między braćmi o władzę zwierzchnią w kraju. Tym samym autor opisał między innymi konflikty Mieszka Starego, Kazimierza Sprawiedliwego, ale szczególnie rywalizację polityczną o władzę w Krakowie między Władysławem Laskonogim, Władysławem Odonicem i Leszkiem Białym oraz późniejsze walki o wpływy Henryka Brodatego i Konrada Mazowieckiego.

Poznański historyk skupił się także na polityce pomorskiej księcia Władysław Laskonogiego, jego staraniach o uzyskanie wpływów na Pomorzu Zachodnim, a także jego stosunków dyplomatycznych z tamtejszymi władcami. Maciej Przybył nawiązał również do konfliktu między możnowładztwem krakowskim a sandomierskim o wpływy w państwie, konfliktu Laskonogiego z arcybiskupem Henrykiem Kietliczem oraz zmiennych losów księcia gnieźnieńskiego Władysława Laskonogiego, który po utracie tronu krakowskiego, szukał poparcia wśród innych książąt piastowskich w walce o powrót do Krakowa.

Sporo miejsca poznański historyk poświęcił również długoletniemu sporowi Laskonogiego z Władysławem Odonicem. Przybył wyjaśnia nam nie tylko genezę sporu, ale jego dalekosiężne skutki dla księcia gnieźnieńskiego, który w wyniku sporu z bratankiem stracił władzę nad Wielkopolską.

Poznański historyk szczegółowo analizuje w swojej pracy także charakter i postanowienia najważniejszych zjazdów możnowładztwa świeckiego i kościelnego między innymi w: Łęczycy, Głogowie, Borzykowej, Cieni czy Gąsawie. Ponadto omawia również kwestię zamiany Lubsza i Kalisza dokonanego przez Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego, bulii papieskiej Innocentego III z 1210 roku, traktatu o przeżycie z Leszkiem Białym i umowie między Laskonogim i Henrykiem Brodatym. Autor stara się także odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań: w jaki sposób zmarł i gdzie został pochowany Władysław Laskonogi?

Na co szczególnie zwracam uwagę to fakt, że autor opisując wydarzenia z życia księcia gnieźnieńskiego, odwołuje się do źródeł i komentarzy wybitnych polskich i zagranicznych kronikarzy i historyków. To nadaje  pracy dodatkowy atut, bowiem w jednej publikacji możemy poznać opinie historyków na temat wydarzeń w Polsce na przełomie XII i XIII wieku. Dzięki temu książka poznańskiego historyka z pewnością będzie ciekawą pracą dla historyków zajmujących się dziejami średniowiecznej Polski, a szczególnie okresu burzliwego rozbicia dzielnicowego w naszym kraju.

Autor: Maciej Przybył;
Tytuł: Władysław Laskonogi;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2015;
Liczba stron: 241;
Cena: 34,90 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy

Szczególnie Polecam! Świętna publikacja!!!