Książka Jerzego Maronia - "Legnica 1241"

Bitwa pod Legnicą należy do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii średniowiecznej Polski. Wydarzenie to miało decydujący wpływ na losy nie tylko naszego kraju, będącego w stanie rozbicia dzielnicowego, ale również Europy.

Historycy wręcz fascynują się bitwą legnicką z kilku powodów, z których najważniejsze to: organizacja pierwszego światowego mocarstwa, jakim było Imperium Mongolskie, rozwój sztuki wojskowej u Mongołów, a także tajemnicza rezygnacja Mongołów z dalszej ekspansji na Zachód Europy pomimo zwycięstwa pod Legnicą. Bitwie tej, która dla polskich, czeskich oraz niemieckich historyków ma szczególne znaczenie, swoją pracę poświęcił wrocławski historyk – Jerzy Maroń.

Autor publikacji wyjaśnia nam nie tylko jak doszło do tego starcia, w którym zginął książę Henryk Pobożny, ale również przybliża czytelnikowi pokrótce walczące strony, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków politycznych w Polsce na przełomie XII i XIII wieku, w tym „Imperium” Henryków śląskich. Polski historyk analizuje również międzynarodowe położenie Polski w przededniu najazdu Mongołów, w tym stosunki Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego z Węgrami i Czechami. Przechodząc już do kampanii, której efektem była bitwa pod Legnicą w 1241 roku, Jerzy Maroń opisuje plan działań walczących stron, działania wojsk mongolskich, w tym zajęcie Krakowa i wreszcie bitwę pod Legnicą oraz jej znaczenie.

W ostatniej części książki wrocławski historyk podjął temat opisu bitwy pod Legnicą przez naszego największego kronikarza Jana Długosza. Maroń analizując ten opis odwołuje się do postrzegania go przez innych historyków, wśród których są zarówno zwolennicy, jak i zawzięci przeciwnicy relacji polskiego kronikarza, wśród których dominując historycy niemieccy. Autor publikacji próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czy należy wierzyć Długoszowi i przedstawionemu przez niego opisowi bitwy?, a także jaką rolę i znaczenie historyczne ma do dziś bitwa pod Legnicą? Co ważne autor podejmuje również temat ataku gazowego pod Legnicą! oraz przybliża pokrótce tezę innego wrocławskiego historyka Jerzego Mularczyka, która jeśliby okazała się prawdziwa byłaby wielką sensacją.

Mimo przytoczonych przez Jerzego Maronia dowodów wciąż jest wiele pytań i wątpliwości niż jasnych i precyzyjnych odpowiedzi odnośnie bitwy pod Legnicą w 1241 roku. W miejsce starych odrzuconych koncepcji pojawiają się nowe, z których wiele jest sensacyjnych. Czy prawdziwych?

Jerzy Maroń – polski historyk urodzony we Wrocławiu, specjalizujący się w historii nowożytnej oraz historii wojskowości, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Autor: Jerzy Maroń;
Tytuł: Legnica 1241;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Wydanie III, Warszawa 2017;
Liczba stron: 176
Cena: 19 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie Polecam!!!