Kraków – miasto, w którym decydowano o losach Polski

Jeszcze zanim doszło do lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1257 roku, istniała już tutaj od 1000 roku siedziba biskupstwa, zaś w 1138 roku zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego, Kraków został siedzibą senioratu.

To właśnie w Krakowie w 1320 roku Władysław Łokietek koronował się na króla Polski, kończąc tym samym okres rozbicia dzielnicowego w kraju. W kolejnych wiekach w Krakowie odbyło się aż 35 innych koronacji, a miasto to stało się na wiele wieków głównym ośrodkiem administracyjnym w kraju.

Z ważnych wydarzeń w dziejach Krakowa nie brakuje. Wśród nich warto jednak wymienić: 1364 rok i założenie przez Kazimierz III Wielkiego Akademii Krakowskiej, która dała początek Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, koronację na króla Polski w 1386 roku Władysława Jagiełły, który tym samym zapoczątkował nową dynastię w Polsce aż do 1572 roku, 1525 rok – hołd pruski złożony przez ostatniego Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna czy 1794 roku, kiedy generał Tadeusz Kościuszko na krakowskim Rynku złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynając tym samym insurekcję, mającą na celu ratowanie Polski przed upadkiem.

Dzisiaj Kraków to jedno z największych i najludniejszych miast Polski. Zamieszkuje je blisko 770 tysięcy ludzi, co daje mu drugie miejsce tuż po Warszawie. Kraków to ważny ośrodek gospodarczy, komunikacyjny, naukowy oraz kulturalny, ale przede wszystkim miasto zabytków, których nie sposób wymienić. Ponad tysiącletnia historia Krakowa oraz rola, jaką to miasto pełniło przez kilkaset wieków jako główny ośrodek administracyjny w Polsce, miała wpływ na rozbudowę miasta, które dzisiaj nie ma sobie równych pod względem liczby i jakości zabytków w kraju.

Nie sposób w jednym tekście wymienić wszystkich zabytków Krakowa, dlatego to, co warto zwiedzić w Krakowie zostało podzielone na kilka części.

Pierwsza z nich to Wawel i Reprezentacyjne Komnaty Królewskie. Za panowania Kazimierza Odnowiciela Wawel stał się stolicą państwa, a powstałe tam obiekty sakralne i pałac były stale rozbudowywane, a miejsce to zyskało na znaczeniu. Rozkwit Wawel przeżywał za czasów Jagiellonów, a zwłaszcza Zygmunta I Starego i jego syna Zygmunta II Augusta. Do dziś możemy podziwiać piękno renesansowej rezydencji, wspaniały dziedziniec, dzwon Zygmunta I Starego, ale również wyposażenie zamku królewskiego, w tym słynne arrasy zamówione przez Zygmunta II Augusta.

Wśród innych zabytków Krakowa, których nie sposób tutaj wymienić, są między innymi: Bazylika Mariacka z ołtarzem Wita Stwosza, Krakowskie Sukiennice i Muzeum Narodowe ze światowej klasy dziełami sztuki malarstwa Czartoryskich, krakowski żydowski Kazimierz, Rynek w Krakowie, Brama Floriańska,

Zwiedzającym polecam w szczególności Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, w których możemy zobaczyć arrasy Zygmunta II Augusta, portrety królów, obrazy mistrzów włoskich i holenderskich, piece Wiśniowieckich z pałacu w Wiśniowcu, a także dekoracje architektoniczne, portale gotycko – renesansowe, kominki oraz salę Poselską i Senatorską.

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie są jednym z wielu wspaniałych miejsc, które warto zobaczyć  na Wawelu, jednym z najpiękniejszych nie tylko w Polsce, ale w Europie zamków królewskich.