Kowalski Lech – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego...

Powołany w maju 1945 roku Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowił część Sił Zbrojnych, przeznaczoną do działań na wewnętrznym froncie obrony władzy ludowej w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dzisiaj formacja ta porównywana jest do polskiego NKWD, a nawet SS, bowiem brutalność i bezwzględność w działaniach związanych z likwidacją polskiego podziemia w niczym nie ustępowała ww. organizacjom. KBW walcząc z formacjami zbrojnymi żołnierzy wyklętych, którzy tuż po wojnie stawili opór Sowietom i rodzimym komunistom, aby nie dopuścić do zrusyfikowania kraju, dopuściła się ogromu zbrodni. Na łamach niniejszej publikacji obnażył je historyk wojskowości Lech Kowalski, pokazując nam niewidzialną dla zwykłego człowieka wojnę, która toczyła się przez wiele lat.

Jego publikacja to nie tylko ukazanie jak działał Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jego walki z Żołnierzami Wyklętymi, ale wskazanie również, jakie były początki KBW, władzy sowieckiej w Polsce, roli polskich komunistów oraz jakie zbrodnie popełniano na ziemiach polskich, a które ujrzały światło dziennego dopiero po upadku komunizmu w Polsce.

Obszerna publikacja Lecha Kowalskiego została podzielona na kilkanaście rozdziałów, w których można wyróżnić dwie części. W pierwszych czterech rozdziałach autor ukazuje nam, jak od 1939 roku Związek Radziecki sowietyzował ziemie polskie. Najpierw dzięki paktowi Ribbentrop i Mołotow, udało się Stalinowi zająć wschodnie ziemie polskie, gdzie rozpoczęła się bezwzględna walka z Polakami, głównie elitą kultury, nauki, wojska, duchowieństwem i każdym, kto mógł zagrozić komunizmowi na zajętych polskich ziemiach. Kiedy w wyniku konfliktu niemiecko-rosyjskiego armie Stalina po zatrzymaniu Wehrmachtu ruszyły na zachód Europy, autor ukazuje nam, jak organizowali się polscy komuniści, których zadaniem było przejście władzy w wyzwolonej Polsce. Dzięki pomocy Sowietów organizowali nie tylko swoją władzę, ale wojsko i oddziały wewnętrzne, które miały likwidować opór na zajętych ziemiach polskich. Dalej Kowalski prezentuje jak wyglądała informacja wojskowa, jak tworzono pion sądowniczy, który wydawał wyroki śmierci na działaczy niepodległościowych oraz jak wyglądało werbowanie i selekcja członków KBW. Struktury Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jego zadania, zasady działania, podległości, wyjaśniają czytelnikowi jak wyglądała bezpardonowa walka z Polakami, którzy dążyli do wolności.

W kolejnych już rozdziałach polski historyk wojskowości ukazuje nam instrukcje walki z podziemiem niepodległościowym, kto był przeciwnikiem KBW – tutaj autor wymienia jednostki z którymi przyszło walczyć komunistom w kolejnych latach utrwalania Polski Ludowej – jak fałszowano wybory w Polsce z udziałem żołnierzy KBW, a także jakie były osiągnięcia komunistów, którzy dokonywali pacyfikacji polskich jednostek podziemia, mordowali skrycie w lochach więziennych i zabijali swoich rodaków w nierównej walce. Ich ciała porzucano w leśnych jamach, przydrożnych rowach, chaszczach i kniejach. Wielu z nich kończyło żywot w bezimiennych dołach cmentarnych z wapnem. Wiele rodzin do dziś nie potrafi odnaleźć grobu swoich bliskich. Mimo tak tragicznych wydarzeń Żołnierze Wyklęci trwali w swoim oporze do początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Tak długo trwała niewidzialna dla zwykłych obywateli wewnętrzna walka z polskim podziemiem niepodległościowym.

Interesujący rozdział Kowalski poświęcił stosunkowi KBW do Ukraińskiej Armii Powstańczej, akcji „Wisła”, potyczkom z UPA oraz przesiedleniom ludności ukraińskiej. Kończąc publikację autor skupił się na rezultatach działalności komunistów i KBW wobec Żołnierzy Wyklętych, likwidacji ostatnich grup „leśnych” oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie ilu mogło być, podczas wydarzeń w Poznaniu w 1956 roku, działaczy podziemia antykomunistycznego wśród zbuntowanych mieszkańców stolicy Wielkopolski?

Publikacja Lecha Kowalskiego to praca, która stanowi kompilację najważniejszych działań i wydarzeń, jakie podejmował Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec Żołnierzy Wyklętych. Autor podejmując w swojej książce temat organizacji władz komunistycznych w Polsce, roli Sowietów w kształtowaniu nowej Polski Ludowej, a także dzięki ukazaniu organizacji, które sprzeciwiały się nowemu reżimowi oraz konfrontacji z nową władzą i dalekosiężnymi skutkami tej wojny, stworzył kompendium wiedzy na temat historii Polski od 1945 /można nawet cofnąć ten czas do 1939 roku/ aż po wczesne lata sześćdziesiąte XX wieku. Dla każdego historyka, który interesuje się tym okresem, a zwłaszcza tym tematem to lektura obowiązkowa!

Autor: Lech Kowalski;

Tytuł: „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci”;

Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;

Miejsce i rok wydania: Poznań 2016;

Liczba stron: 869;

Cena: 52,50 zł;

Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam! Świetna publikacja!!!