Władysław Konopczyński - "Konfederacja Barska"

Konfederacja barska (1768-1772) była zbrojnym związkiem szlachty utworzonym w Barze na Podolu pod hasłem obrony wiary katolickiej i  wolności. Szlachta sprzeciwiała się polityce Stanisława Augusta Poniatowskiego i mieszaniu się Rosji w sprawy wewnętrzne Polski, a za cel postawiła sobie wprowadzenie na tron Wettynów. W końcówce konfederackich bojów nastąpił pierwszy rozbiór Polski, podpisany przez ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konfederacja należy do najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w  historii Polski, a  ocena ruchu nie jest jednoznaczna. Romantyczni twórcy opiewali antyrosyjską postawę konfederatów i  podkreślali ich patriotyczne zasługi. W okresie pozytywizmu przeciwnie – zryw ten potępiano z powodu zaściankowości i  braku tolerancji religijnej.

Publikacja Władysława Konopczyńskiego, ujawniająca skomplikowaną sieć intryg politycznych, intencje obcych dworów i  postępującą zależność Stanisława Augusta od Rosji, została wydana w  kraju po raz pierwszy w latach 1936-1938. Autor uważał ją za dzieło swojego życia.

Autor: Władysław Konopczyński;
Tytuł: Konfederacja Barska, tom I i II;
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Liczba stron: 650 i 714;
Cena: 64 zł i 69 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy - I tom oraz II tom

Wyjątkowo Polecam!!!