Kolejny schron Obszaru Warownego Śląsk w rejestrze zabytków

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicum”, kolejny schron bojowy należący do Punktu Oporu „Łagiewniki” Obszaru Warownego Śląsk, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Tym samym cenny obiekt związany z historią Górnego Śląska i wojną obronną 1939 roku będzie prawnie chroniony.

 

Kolejny schron bojowy na liście zabytków

Przypomnijmy, że Obszar Warowny Śląsk to ciąg fortyfikacji wzdłuż dawnej polsko-niemieckiej granicy, których celem była ochrona polskiej, uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Wśród obiektów, które stanowiły ich część, kilka z nich znajduje się dzisiaj w Łagiewnikach, które przed II wojną światową były po polskiej stronie granicy. Jednym z nich jest polski schron bojowy nr 3 będący ważnym elementem Punktu Oporu „Łagiewniki”, który znajduje się po zachodniej stronie linii kolejowej Chorzów Stary - Bytom w Łagiewnikach przy ul. Krzyżowej. Warto dodać, że Punkt Oporu „Łagiewniki” został usytuowany w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, między innymi magistrali kolejowej z Bytomia do Chorzowa oraz linii kolejowej łączącej Tarnowskie Góry z Chorzowem, a omijającej w okresie międzywojennym niemiecki wówczas Bytom.

Schron bojowy nr 3 zbudowano około 750 m od dawnej granicy polsko - niemieckiej na trudnym do obrony obszarze przygranicznym, wchodzącym w system flankujących ogni krzyżowych, zabezpieczając teren pomiędzy nasypem kolejowym a zabudowaniami Łagiewnik oraz ochraniając drogę łączącą Bytom z Chorzowem i podejście po zachodniej stronie linii kolejowej. Schron jest obiektem jednokondygnacyjnym, a w północno - zachodnim narożniku znajduje się kopuła z 4 otworami. Wewnątrz obiektu - za wejściem do schronu - była śluza przeciwgazowa, pomieszczenie izby pogotowia, izba dowódcy oraz łączności, gdzie umieszczono również urządzenia wentylacyjne i filtrowe. Warto dodać, że komunikacja wewnątrz obiektu odbywała się za pomocą rur głosowych, a wyposażenie bojowe schronu stanowiły 2 rkm oraz 1 ckm.

Decydując o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wziął pod uwagę wartość historyczną obiektu, jego walory architektoniczne oraz naukowe. Warto podkreślić, że starania o wpisanie do rejestru zabytków schronu bojowego nr 3 podjęło Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicum”.

Przypomnimy również, że w maju 2021 roku pisaliśmy o innym obiekcie, którym zaopiekowało się Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Jest nim ciężki schron bojowy przy ul. Szyby Rycerskie, który również stanowi element Obszaru Warownego Śląsk. Schron ten, jak mówią członkowie Stowarzyszenia, to nasze śląskie „Westerplatte”, bowiem w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku schron został zaatakowany przez Freikorps, a więc wcześniej, niż Niemcy zaatakowali Westerplatte i zanim rozpoczęli bombardowanie Wielunia.

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - fot. Hubert Klimek.