Kiedyś służyły kopalni, a już wkrótce zagoszczą w nich sportowcy

Obiekty KWK Rozbark zmieniają swoje oblicze. Powstaje tam Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych, które jest jedną z najważniejszych inwestycji, jaka realizowana jest na terenach po dawnej KWK Rozbark. Pierwsze efekty prac już widać.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe na terenie budynku szkoleniowo-noclegowego oraz w obiekcie dawnej maszynowi szybu „Bończyk”, który będzie pełnił funkcję centrum sportów siłowych. Trwają również prace mające na celu odtworzenie budynku łącznika – scalającego budynek centrum sportów siłowych z budynkiem centrum sportów wspinaczkowych.

Przypomnijmy, że inwestycja jest przykładem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, którego celem jest przebudowa kilku obiektów – budynku maszynowni „Bończyk”, kotłowni z transformatorami i zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem ich do nowej funkcji – sportowo-rekreacyjnej. Do tej pory budynek szkoleniowo – noclegowy po rozbiórce i uprzątnięciu ma już nową stolarkę okienną i drzwiową, jak również został wyposażony w instalacje. Ponadto powstały już wszystkie ściany działowe, wykonano tynki wewnętrzne i częściowo już płytki. Z kolei w budynku dawnej maszynowni, zamontowana została już większość okien i częściowo wymieniono pokrycie dachu, a na ścianach położono nowe tynki.

Warto dodać, że cała inwestycja miała się zakończyć do końca 2020 roku, jednak w lipcu 2019 roku zawalił się podczas prac rozbiórkowych komin, który poważnie uszkodził budynek kotłowni.

Remont kotłowni będzie możliwy, aż inwestor /Klub Sportowy Skarpa Bytom/ otrzyma decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe uzgodnienia i decyzje z nadzorem budowlanym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków już zostały zakończone. Warto jednak dodać, że wszystkie budynki poza kotłownią zostaną wyremontowane jeszcze w tym roku.

Poza rewitalizacją obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark”, teren wokół budynków zostanie uprzątnięty i częściowo zagospodarowany, a mur oporowy wzdłuż ul. Chorzowskiej wyremontowany.

Inwestycja związana z budową Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku miała planowo kosztować prawie 11,8 mln, z czego 7,8 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Takie były plany kiedy rozpoczynano inwestycję. Teraz po katastrofie budowlanej w 2019 roku kwoty te z pewnością ulegną zmiany, a całkowity koszt rewitalizacji obiektów po byłej kopalni poznamy dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

Budowa  Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2014-2020, środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Projekt ten był rekomendowany przez władze miasta do wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Obiekty: kotłowni, budynek maszynowni szybu "Bończyk" i mur oporowy wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.