Kazimierz Dopierała - Księga Papieży

Księga papieży, owoc wielu lat pracy prof. Kazimierza Dopierały, stanowi monumentalne opracowanie biogramów papieży. Przybliża czytelnikowi problemy historii papiestwa i Kościoła katolickiego, a także uświadamia rolę kulturową i cywilizacyjną, jaką on odgrywał i odgrywa we współczesnym świecie.

Autor przedstawia dokonania poszczególnych papieży – nie pomijając przy tym losów antypapieży – i czynniki zewnętrzne, które na nie wpływały. W chronologicznym porządku przedstawia opisy zwierzchników Kościoła, poczynając od św. Piotra, na obecnym papieżu Franciszku kończąc. Pamięta przy tym o najnowszych osiągnięciach badawczych, ale poddaje je krytycznej analizie.

Autor: Kazimierz Dopierała;

Tytuł: "Księga Papieży";

Wydawca: Wydawnictwo Zysk i Spółka;

Miejsce i rok wydania: Poznań 2019;

Liczba stron: 1112;

Cena: 78,21 zł;

Książkę można zakupić w WYDAWNICTWIE ZYSK I SPÓŁKA