Kartka z Kalendarza

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 24 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 24 STYCZNIA

24 stycznia 1507 roku Zygmunt I Stary został koronowany na Wawelu w Krakowie na króla Polski. Zygmunt I...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 23 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 23 STYCZNIA

23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy podpisały II traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. II...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 22 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 22 STYCZNIA

22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego wydanym w Warszawie rozpoczęło się...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 21 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 21 STYCZNIA

21 stycznia 1793 roku król Francji Ludwik XVI został zgilotynowany w Paryżu. Śmierć Ludwika XVI i...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 20 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 20 STYCZNIA

20 stycznia 1942 roku w Wannsee pod Berlinem rozpoczęła się konferencja, na której omówiono oraz...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 19 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 19 STYCZNIA

19 stycznia 1893 roku w Chełmie na Lubelszczyźnie urodził się Zygmunt Bohusz-Szyszko, generał dywizji...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 18 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 18 STYCZNIA

18 stycznia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska, na mocy której Kozacy z Bohdanem Chmielnickim...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 17 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 17 STYCZNIA

17 stycznia 1649 roku na Wawelu w Krakowie Jan II Kazimierz Waza został koronowany na króla Polski. Jan...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 16 STYCZNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 16 STYCZNIA

16 stycznia 1919 roku Ignacy Jan Paderewski został powołany na stanowiska prezesa Rady Ministrów oraz...

czytaj całość