KARTKA Z KALENDARZA - 6 na 7 LISTOPAD

W nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku rozpoczął się w Rosji bolszewicki zamach stanu, który doprowadził nie tylko do obalenia Rządu Tymczasowego w Rosji, ale utworzenia Rady Komisarzy Ludowych, na czele której stanął przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin.

Wydarzenia z 6 na 7 listopada pozwoliły Leninowi i bolszewikom przejąć władzę i przystąpić do rozprawy z „wrogami ludu”, którymi zajęła się powołana w grudniu 1917 roku Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy tzw. CZEKA. Na jej czele stanął Feliks Dzierżyński, jeden z najbliższych współpracowników Lenina.

Przejęcie władzy przez bolszewików doprowadziło również do wycofania się Rosji z I wojny światowej i zawarcia pokoju w Brześciu 3 marca 1918 z Cesarstwem Niemieckimi i Austro – Węgrami oraz ich sojusznikami.

Następstwem przejęcia władzy w Rosji przez rządy bolszewików była również między innymi: wojna domowa w Rosji między „białymi” i „czerwonymi”, próba przeniesienia władzy komunistycznej do Europy Zachodniej – wojna polsko – bolszewicka, a także krwawe rządy w Rosji Radzieckiej, w wyniku których zginęły miliony niewinnych osób, a ich liczbę nie sposób do dzisiaj oszacować.

Zdjęcie: Włodzimierz Lenin, przywódca bolszewików, Zbiór: German Federal Archives, obecnie w zbiorach: Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild (Bild 183), Bundesarchiv Bild 183-71043-0003, za Wikimedia Commons, domena publiczna.