HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 3 LUTEGO

3 lutego 1924 roku w Waszyngtonie zmarł Thomas Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej w latach 1913-1921.

W okresie swoich rządów wprowadził szereg reform w kraju, między innymi powołał System Rezerwy Federalnej, zmienione zostały zasady wybory do Senatu, jak również angażował się w sprawy Ameryki Łacińskiej, między innymi: Dominikanę, Haiti i Meksyk.

Sytuacja Stanów Zjednoczonych i prezydenta Wilsona zmieniła się wraz z wybuchem wojny w Europie w 1914 roku. Wilson zachowując neutralność chciał uniknąć włączania się Ameryki w konflikt europejski. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1917 roku. Wprowadzenie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej, a także tzw. Telegram Zimmermanna, w którym Niemcy proponowały Meksykowi sojusz w zamian z pomoc finansową oraz w uzyskaniu utraconych terytorium w wojnie meksykańsko – amerykańskiej w 1848 roku. Władze amerykańskie, w tym Wilson uznały tą sytuację za ingerencję Niemiec w politykę państw Ameryki.

2 kwietnia, pod wpływem antyniemieckich nastrojów w społeczeństwie amerykańskim, Wilson w Kongresie zaapelował o przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Senat 82 głosami przeciwko 6 podjął uchwałę upoważniającą prezydenta Wilsona do wypowiedzenia wojny Niemcom. 6 kwietnia w Izbie Reprezentantów większością 373 głosów przeciwko 50 podjęto identyczną uchwałę. Wilson nie czekając na dalszy rozwój wypadków, 6 kwietnia wypowiedział wojnę Niemcom.

W czasie trwania I wojny światowej Wilson w orędziu skierowanym 8 stycznia 1918 roku do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaproponował tzw. 14 punktów, w których punkt 13 mówił o wolnej, niepodległej z dostępem do morza Polski.

Wilson przybył również do Europy, gdzie podpisano traktat wersalski, jednak był już rozczarowany jego postanowieniami, a zwłaszcza nie udało mu się przekonać Kongresu do ratyfikacji przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów. Wpływ na to miał udar mózgu i paraliż lewej strony ciała, który na wiele miesięcy wykluczył go z polityki.

W 1919 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodę Nobla. Thomas Woodrow Wilson zmarł w Waszyngtonie 3 lutego 1924 roku.

Zdjęcie: Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (trzyma w ręku kapelusz) i prezydent Francji Raymond Poincare (obok Amerykanina) w powozie, po przyjęciu Paktu Ligi Narodów na posiedzeniu plenarnym konferencji paryskiej, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 28 kwietnia 1919 roku, sygnatura: 1-M-4.