Kamil Janicki - "Damy polskiego imperium"

Kim były, jaki wpływ miały na swoich mężów oraz czego dokonały damy, bez których nie byłoby mowy o późniejszej potędze Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Ich historię poznajemy w najnowszej publikacji polskiego historyka Kamila Janickiego – autora takich książek jak: „Damy ze Skazą”, „Żelazne Damy” czy „Damy złotego wieku”. Do dam polskiego imperium autor zaliczył Jadwigę Kaliską – niezawodną żonę Władysława Łokietka, Elżbietę Łokietkównę – królową Węgier, żonę Karola Roberta oraz kobiety króla Polski Kazimierza Wielkiego, w tym Adelajdę, Krystynę, legendarną Esterę czy Jadwigę Żagańska. Swoją pracę historyk zakończył dwoma rozdziałami poświęconymi Jadwidze i roli Andegawenów w historii Polski, która wraz z koronacją Jadwigi na króla Polski weszła na nowy tor, prowadzący do polskiego imperium, którego początek dało małżeństwo Jadwigi i Władysława Jagiełły.

Poznając losy kobiet w życiu polskich władców, autor pokazał je jako kobiety, które niczego się nie bały, wiernie trwały przy swoich małżonkach, a w chwili zagrożenia potrafiły przejąć władzę i podporządkować sobie tych, którzy próbowali wykorzystać nadarzającą się sytuacją i po śmierci naszych monarchów załatwić swoje interesy. Co ważne opisując losy bohaterek w publikacji wiele informacji uzyskujemy o władcach Polski, z których każdy miał inną drogę do władzy. Dobrym przykładem jest tutaj postać Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego. Łokietek, jak pisze Kamil Janicki, musiał niejednokrotnie ryzykować swoim życiem i majątkiem, o ile stawka była tego warta. Jego walka o władzę i koronę Królestwa Polski to ciężkie czasy zarówno dla niego, jak i jego żony Jadwigi, która w pewnym momencie została przez przyszłego króla pozostawiona na pastwę losu. A mimo to, jak dalej opisuje dzieje Władysława i Jadwigi nie zachwiało to ich małżeństwem i stosunkami. Z kolei zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w przypadku Kazimierza Wielkiego. On, w przeciwieństwie do ojca nie musiał walczyć o koronę, lecz przejął ją z jego rąk, tym samym nie stracił wielu lat na walkę o władzę, lecz mógł je spożytkować na niezbędne reformy i aktywną politykę zagraniczną.

W publikacji, co jest z pewnością dużą jej zaletą, autor opisując dzieje wybranych przez siebie kobiet  łączy losy naszych bohaterek, dzięki czemu czytając o Władysławie Łokietku i Jadwidze Kaliskiej autor wplatając historię życia Elżbiety Łokietkówny pokazuje nam, jakie znaczenie miały związki rodzinne wśród Piastów. Warto dodać, że postać Elżbiety Łokietkówny jest najbardziej eksponowana w publikacji Kamila Janickiego. Pojawia się nie tylko podczas opisu losów Władysława Łokietka i jego żony, ale również prezentowana jest jako żona króla Węgier Karola Roberta i matka przyszłego króla Węgier i Polski – Ludwika Andegaweńskiego oraz siostra Kazimierza Wielkiego i babka Jadwigi. Tak więc jest to postać, którą Janicki szczególnie wyróżnił w swojej publikacji, tym bardziej, że w stosunkach z Kazimierzem Wielkim, jak pisze polski historyk, była absolutnie jedyną kobietą w życiu króla, z której zdaniem się naprawdę liczył i okazywał szacunek.

Nawiązując do Kazimierza Wielkiego, określanego przez polskiego historyka jako bigamistę, widzimy jaki wpływ na niego mieli Luksemburgowie, którzy wręcz podsuwali kobiety do łoża naszego władcy. Stosunki z kobietami polskiego króla były tak szerokie, że interweniowali w niej nie tylko obcy władcy, ale również sam papież Urban V. W publikacji autor porusza także kwestię następcy po Kazimierzu Wielkim. Mimo wielu związków z kobietami, problem ten był w ówczesnym Królestwie Polskim bardzo poważny, bowiem Kazimierz nie miał legalnych synów, ale za to doczekał się wnuka z prawego łoża. Dlatego też Kamil Janicki porusza w książce problem ze spadkobiercami po śmierci jednego z najważniejszych polskich monarchów.

Dwa ostatnie rozdziały książki Janicki poświęcił stosunkom polsko – węgierskim, w tym przede wszystkim roli Jadwigi jaką odegrała w historii Polski. Autor poruszył nie tylko trwające bez końca targi Polaków i Węgrów w sprawie objęcia polskiego tronu przez Jadwigę, ale kwestię małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem, a także z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą, z którego wynikły obawy Jadwigi odnośnie obyczajowości przyszłego męża i losów Królestwa Polskiego mającego związać się z rozległą Litwą.

W publikacji Kamila Janickiego czytelnik dostrzeże również, że autor pokazuje nam opisane bohaterki jako kobiety z krwi i kości, mające swoje wady i zalety. Przez lata ich biografie obrosły jednak w wiele legend i informacji, w których ukazano je tylko z punktu widzenia pełnionej roli. W książce „Damy polskiego imperium” polski historyk odmienia ich obraz, udowadniając, że miały one nie tylko wpływ na swoich mężów, ale również na losy krajów w których rządziły.

Kamil Janicki - historyk, pisarz i publicysta. Autor takich książek jak: „Pierwsze damy II Rzeczpospolitej”, „Damy złotego wieku” czy „Damy ze skazą”. Redaktor naczelny portalu Ciekawostkihistoryczne.pl, a także autor artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Autor: Kamil Janicki;
Tytuł: „Damy polskiego imperium:
Wydawca: Wydawnictwo Znak Horyzont:
Miejsce i rok wydania: Kraków 2017;
Liczba stron: 395;
Cena: 31,43 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie Polecam!!!