Jest tak stare jak Kraków. Historia Wodzisławia Śląskiego

Wodzisław Śląski to liczące około 50 tysięcy mieszkańców miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, niedaleko granicy Polski z Republiką Czeską. Miasto jest jednym z najstarszych w Polsce. Jego lokacja miała miejsce w 1257 roku, a więc w tym samym roku co Krakowa.

Lokacji miasta nie da się jednak dokładnie określić, bowiem nie zachował się dokument lokacyjny, ale przyjmuje się, że miało to miejsce w związku z objęciem władzy przez Władysława Opolskiego w księstwie raciborskim i opolskim, a sprowadzeniem w 1257 roku do Wodzisławia franciszkanów. To właśnie to wydarzenie przyjęto za datę lokacji miasta Wodzisław Śląski.

Jest tak stare jak Kraków. Historia Wodzisławia Śląskiego, fot. Tomasz Sanecki

Ziemia wodzisławska od 1327 roku stała się lennem korony czeskiej. Od 1469 roku terenem tym władał król Węgier i Czech Maciej Korwin, zaś po jego śmierci w 1490 władcą ziemi wodzisławskiej został Władysław II Jagiellończyk.

Po 1526 roku, a więc po śmierci Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem władcą Czech, Węgier i Austrii został Ferdynand Habsburg, tym samym miasto i ziemie wokół niego przeszły pod panowanie rodu Habsburgów. Z kolei w 1740 wojska pruskie Fryderyka II zajęły prawie cały Śląsk, łącznie z ziemią rybnicko-wodzisławską. W Prusach, a później od 1871 roku w Niemczech Wodzisław pozostał w granicach tego państwa do 1922 roku.

Po powstaniach śląskich w latach 1919 – 1921 Wodzisław decyzją Rady Ligi Narodów z 21 października 1921 roku, zatwierdzonej przez Radę Ambasadorów, wraz z całym regionem został przyznany odrodznej Rzeczypospolitej Polskiej. Do miasta Wojsko Polskie wkroczyło w lipcu 1922 roku. Po zmianie przynależności państwowej, Wodzisław znalazł się w powiecie rybnickim województwa śląskiego.

W wyniku II wojny światowej miasto zostało zajęte przez Niemców już 1 września 1939 roku. Wyzwolone zostało 26 marca 1945 roku przez Armię Czerwoną i I Czechosłowacką Brygadę Pancerną.

Po wojnie w Wodzisławiu i przyległych do niego ziem rozwinął się przemysł głównie górniczy i spożywczy. Miasto powiększyło się o kilka przyległych miejscowości, które jednak po 1989 roku zaczęły odłączać się od Wodzisławia:
• 1 stycznia 1992 roku odłączyły się Rydułtowy;
• 1 stycznia 1995 roku Marklowice;
• 1 stycznia 1995 roku Pszów;
• 1 stycznia 1997 roku Radlin.

Od 1 stycznia 1999 roku Wodzisław Śląski jest siedzibą powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzą miasta: Pszów, Rydułtowy, Radlin oraz gminy: Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana. Wodzisław Śląski według danych w 2017 roku zamieszkiwało około 50 tysięcy mieszkańców, a cały powiat, w którym Wodzisław pełni rolę ośrodka administracyjno-usługowo-handlowo-przemysłowego, zamieszkuje prawie 155 tysięcy mieszkańców.

Warto również dodać, że Wodzisław Śląski znajduje się na ważnym węźle kolejowym na trasie Katowice – Rybnik – Chałupki – Bogumin oraz drodze krajowej nr 78 łączącej Chałupki z Wodzisławiem Śląski, Rybnikiem Gliwicami i Zawierciem.

Najciekawsze zabytki Wodzisławia Śląskiego:
Rynek i zabytkowy średniowieczny układ urbanistyczny miasta w tym kamienice z XVIII i XIX wieku;
Pałac Dietrichsteinów z lat 1742-1745, obecnie Muzeum Regionalne i Urząd Stanu Cywilnego;
Kościół pw. Św. Trójcy, z XIV wieku. Obecnie Kościół ewangelicki, najstarszy budynek Wodzisławia i jeden ze starszych kościołów na Górnym Śląsku.
Klasztor franciszkański z XVII wieku, obecnie budynek Sądu Rejonowego;
Kościół WNMP z lat 1909-1911. Na fundamentach kościoła gotyckiego z 1599 roku.

Scroll to Top