Jerzy Topolski – Wielkopolska poprzez wieki

Jerzy Topolski należał do grona jednego z najlepszych polskich historyków. Był autorem takich publikacji jak: „Historia Polski”, „Rzeczpospolita Obojga Narodów”, czy „Dzieje Poznania”. Tym razem dzięki Wydawnictwu Poznańskiemu nastąpiło wznowienie publikacji „Wielkopolska poprzez wieki”, w której Topolski opisał znaczenie tej dzielnicy Polski dla rozwoju i kształtowania wizerunku naszego kraju. Publikacja z pewnością wzbudzi zainteresowanie miłośników Wielkopolski, ale również historyków zajmujących się dziejami Polski, tym bardziej, że jest doskonałym podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie rozegrały się w Wielkopolsce i miały kluczowe znaczenie dla naszego kraju.

Autor opisując dzieje Wielkopolski skupił się na samym początku na cechach charakterystycznych wielkopolskiego regionu, odrębności gospodarczej i społecznej, historycznych granicach regionu oraz jego dziejach w starożytności. W dalszej części publikacji Jerzy Topolski zajął się tematem Wielkopolski jako kolebki Polski. To tutaj była pierwsza historyczna stolica Polski w Gnieźnie, to prawdopodobnie w Wielkopolsce Mieszko I przyjął chrzest, a tym samym region ten był centralną częścią tworzącej się organizacji państwowej i kościelnej.

W dalszych rozdziałach polski historyk opisał dzieje Wielkopolski dzieląc publikację na kilka części, a mianowicie przedstawiając historię tego regionu do czasów rozbiorów, uwzględniając czasy rozbicia dzielnicowego, czasy zjednoczenia ziem polskich, okresu reformacji i odrodzenia oraz rozkwitu Wielkopolski w XVIII wieku do rozbiorów w 1795 roku. W kolejnych rozdziałach polski historyk opisał czasy panowania pruskiego w Wielkopolsce, zachodzących wówczas zmian, rolę tego regionu w walkę o niepodległą Polskę po zakończeniu I wojny światowej, powrót Wielkopolski do odrodzonej Rzeczpospolitej z uwzględnieniem struktury społecznej, gospodarczej, życia kulturalnego i naukowego. Sporo miejsca Jerzy Topolski poświęcił także wydarzeniom związanym z II wojną światową, życia pod okupacją niemiecką, roli Wielkopolski w planach nazistowskich dygnitarzy oraz scharakteryzował straty i zniszczenie, jakie poniósł ten region po koniec wojny.

Publikacja polskiego historyka nie kończy się jednak na 1945 roku. Topolski analizuje także najważniejsze wydarzenia w Wielkopolsce po II wojnie światowej, między innymi: rolę w odbudowie Polski po zniszczeniach, kwestię poznańskiego czerwca 1956 roku, sytuację regionu i wpływ podziału administracyjnego w latach siedemdziesiątych XX wieku oraz zmiany, jakie zaszły po transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Książka Jerzego Topolskiego z pewnością zainteresuje nie tylko miłośników Wielkopolski. Dzięki ukazaniu roli, jaką ten region odegrał w historii naszego kraju z pewnością każdy, kto po nią sięgnie nie zawiedzie się. Polski historyk przedstawiając najważniejsze wydarzenia w tysiącletniej historii Wielkopolski, ukazał nam, jak wielki wpływ miał i ma nadal ten region na wizerunek Polski oraz jaką odegrał rolę w historii naszego kraju.

Jerzy Topolski – jeden z najwybitniejszych polskich historyków, związany był przez całe życie z uniwersytetem w Poznaniu, ale znany był również na wielu europejskich uczelniach. Do jego najważniejszych dzieł historycznych należą: „Historia Polski”, „Rzeczpospolita Obojga Narodów”, „Dzieje Poznania” czy „Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów”.

Autor: Jerzy Topolski;
Tytuł: „Wielkopolska poprzez wieki”;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2018;
Liczba stron: 457;
Cena: 39,90 zł;
Książkę można zakupić w WYDAWNICTWIE