Jerzy Strzelczyk - Otton I Wielki – Wielki Władca Niemiec

Jest uznawany za jednego z największych władców średniowiecza. Pogromca Węgrów na Lechowym Polu, koronowany na cesarza, a także władca, z którym liczył się cesarz bizantyjski.  Z nim wiążą się również pierwsze wzmianki źródłowe o naszym władcy – Mieszku I. Otton I Wielki z pewnością należy do postaci, z którymi warto się zapoznać. Niestety dotychczas w naszym kraju władca ten nie doczekał się opracowania. Lukę tą z pewnością zapełni najnowsza publikacja znanego polskiego mediewisty – Jerzego Strzelczyka.

Już na wstępie jednak Jerzy Strzelczyk pisze, że jego publikacja nie jest klasyczną biografią poświęconą Ottonowi I, lecz  - ”próbą w miarę możliwości pełnego zarysowania wybranej postaci na tle czasów”. I to po lekturze publikacji znanego polskiego historyka – mediewisty w pełni się udało. Autor książki skupił się bowiem na najważniejszych wydarzeniach związanych nie tylko z osobą Ottona I Wielkiego, ale również jego przodków oraz nawiązał do jego syna Ottona II. W publikacji, na co warto zwrócić szczególną uwagę, polski historyk bardzo często odwołuje się do największych źródeł opisujących życie i dokonania Ottona I. Wystarczy wspomnieć tutaj  Widukinda z Korbei, Thietmara z Merseburga, Ibrahima ibn Jakuba czy Hroswitę z Gandersheimu. To właśnie te źródła przekazują nam wspaniałą historię nie tylko dokonań Ottona I, ale jego stosunków z innymi krajami – Bizancjum, Arabami czy tworzonym na wschodzie państwem polskim oraz plemionami połabskimi, jak również panującymi stosunkami wewnątrz cesarstwa.

Praca Strzelczyka zawiera również cenne informacje poświęcone rodowi Ludolfingów, którego założyciel książę saski Ludolf dał w X i na początku XI wieku pięciu monarchów Niemcom. Polski mediewsta przybliża nam oraz wyjaśnia pojęcia dynastia saska, dynastia ottonów, ale również prezentuje sylwetkę ojca Ottona I - Henryka I Ptasznika oraz skupia się na politycznych dokonaniach, sporach i rozgrywkach rodzinnych wśród książąt niemieckich. Autor przechodząc do rządów Ottona I skupił się na trudnych początkach panowania przyszłego cesarza. Pierwsze lata jego rządów to nieustanne walki z opozycją i krewniakami, ale również wojny ze Słowianami połabskimi, którym musiał stawić czoła młody władca. Strzelczyk opisując kwestie polityczne zajął się także walkami z Węgrami, słynnemu zwycięstwu w 955 roku na Lechowym Polu, stosunkami z Mieszkiem I, ale również sprawom w Italii, gdzie ścierały się wpływy niemieckie i bizantyjskie. Apogeum władzy Ottona I przypadło na rok 962, kiedy w bazylice św. Piotra władca Niemiec koronował się na cesarza. Przy tej okazji sporo miejsca autor poświęcił stosunkom cesarza z papiestwem, ale także Cesarstwem Bizantyjskim, które rościło sobie pretensje do ziem w Italii.

Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że Jerzy Strzelczyk w publikacji poświęconej Ottonowi I dużo miejsca poświęcił także sprawie chrztu Mieszka I i bitwy pod Cedynią. Autor przywołuje źródła mówiące o tych wydarzeniach, ale również sporo hipotez polskich historyków, jak Henryka Łowmiańskiego, Tomasza Jurka czy Gerarda Labudy.

Z publikacji Strzelczyka, który obiektywnie ukazał nam Ottona I, wyłonił się władca silny, zdecydowany i energiczny, który potrafił nie tylko pokonać wewnętrzną opozycję, ale również podporządkować sobie innych książąt i zdławić bunty Słowian połabskich. To także władca, który rozwinął swoją władzę na Italię, pokonał Madziarów, zawarł korzystny dla siebie układ z Mieszkiem I oraz pozostawił swojemu synowi Ottonowi II silne i stabilne państwo, mające autorytet poza granicami Europy.

Pierwsza polska „biografia” wielkiego władcy Niemiec z pewnością zainteresuje nie tylko historyków, ale każdego kto interesuje się dziejami naszego kraju. Autor sporo miejsca poświęcił relacjom i stosunkom Ottona I z Mieszkiem I, który był dla króla niemieckiego i cesarza ważnym partnerem, nazywanym wręcz „przyjacielem”, co z pewnością ma ogromne znaczenia dla początków naszego państwa i roli, jaką Mieszko I odgrywał w drugiej połowie X wieku w Europie Środkowo – Wschodniej. Wpływ Ottona I na politykę europejską w X wieku, ale również sztukę, literaturę i architekturę spowodował, że w historiografii niemieckiej i europejskiej uznawany jest za jednego z najważniejszych władców w Europie nie tylko w okresie średniowiecza, tym bardziej więc zachęcam Państwa do lektury tej książki.

Autor: Jerzy Strzelczyk;
Tytuł: „Otton I Wielki”;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2018;
Liczba stron: 343;
Cena: 36,90 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Wyjątkowo Polecam!!! Świetna publikacja!