Jaką tajemnicę skrywa Szyb Południowy w Bytomiu?

Co kryją podziemia Szybu Południowego byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Miechowice"? To pytanie zadają sobie zarówno historycy, jak również eksploratorzy i poszukiwacze tajemnic III Rzeszy Niemieckiej. Do dziś nie rozwiązano jego zagadki, która wzbudza zainteresowanie w całym kraju. Według różnych informacji, legend czy relacji świadków w obiekcie tym ukryto depozyt, którym mogły być akta katowickiego Gestapo, dzieła sztuki lub zrabowane przez Niemców złoto i kosztowności.

W sobotę, 13 lutego pasjonaci historii rozpoczęli zdjęcia do filmu, który otworzy VI edycję rekonstrukcji wydarzeń „Walki o Miechowice” w styczniu 2022 roku. Zdjęcia nawiązujące do walk o Bytom i Miechowice w styczniu 1945 roku kręcono w Parku Ludowym i przy Pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach oraz na terenie Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Z kolei w sobotę, 20 lutego członkowie Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”, a także bytomscy pasjonaci historii tym razem odtworzyli jedną z możliwych hipotez związanych z tajemnicą Szybu Południowego byłej KWK „Miechowice”.

Bytom kryje w sobie jedną z największych tajemnic II wojny światowej

Zdjęcia mające nawiązywać do wydarzeń, jakie mogły mieć miejsce na początku 1945 roku w szybie pokopalnianym KWK „Miechowice” kręcono na terenie Centralnej pompowni „Bolko”, która znajduje się przy ul. Kruszcowej 4 w Bytomiu i od wielu lat odwadnia wyrobiska górnicze po zlikwidowanych w latach 1978 – 1991 kopalniach rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej. Tym razem szyb „Bolko” oraz podziemne chodniki posłużyły do odtworzenia jednej z największych tajemnic naszego miasta. Warto dodać, że bytomscy pasjonaci historii nie poprzestali tylko na zdjęciach na terenie Centralnej pompowni „Bolko”. Część zdjęć wykonano również na terenie Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Karbiu, która posłużyła za tło wydarzeń związanych z transportem tajemniczego ładunku, ukrytego następnie w podziemiach Szybu Południowego.

Trwają przygotowania do kolejnej, VI rekonstrukcji "Walki o Miechowice"

Wydarzenia, jakie miały miejsce w styczniu 1945 roku w Bytomiu i Miechowicach do dziś owiane są tajemnicą. Tragiczne wydarzenia w Miechowicach, gdzie zginęło około 380 osób również kryją w sobie wiele pytań. Aby przybliżyć wydarzenia, jakie miały miejsce ponad 70 lat temu członkowie Stowarzyszenia „Pro Fortalicium” i pasjonaci historii od kilku lat organizują w Bytomiu – Miechowicach rekonstrukcję tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce między 25 a 28 stycznia 1945 roku.

Co roku członkowie Stowarzyszenia przygotowują nowy scenariusz wydarzenia. Tym razem w 2022 roku oprócz rekonstrukcji z udziałem aktorów, rekonstruktorów oraz pasjonatów historii, zobaczymy film poświęcony między innymi tajemnicom, jakie kryje wciąż nasze miasto. Przypomnijmy, że tegoroczna edycja jednego z największych na Śląsku oraz w południowej Polsce wydarzeń historycznych - Widowisko Historyczne - „Walka o Miechowice”, nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. Organizatorzy w zamian przygotowali rekonstrukcję Tragedii Miechowickiej we wspomnieniach online, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z myślą jednak o przyszłorocznej edycji, która odbędzie się 29 stycznia 2022 roku, członkowie Stowarzyszenia „Pro Fortalicium” oraz ProFort Centrum przygotowują film, który ma otworzyć VI edycję rekonstrukcji wydarzeń w Miechowicach.