Historia XIX wieku – recenzja książki Jürgena Osterhammela

XIX wiek to nie tylko epoka napoleońska, zmiany na politycznej mapie Europy i świata, powstanie nowych potęg, które rywalizowały o panowanie w świecie, ale również rozwój cywilizacyjny, przemysłowy oraz kulturalny. Wydarzenia, jakie miały miejsce w XIX wieku wpłynęły na przeobrażenie świata i zmieniły jego postrzeganie przez ludzi. Cywilizacyjne zmiany ujął w monumentalnej publikacji „Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata” niemiecki badacz dziejów Jürgen Osterhammel, którego książkę wznowiło w 2020 roku Wydawnictwo Poznańskie.

Autor na ponad 1230 stronach przedstawił kluczowe dla świata procesy, które wpłynęły na ludzkość, a przede wszystkim niesamowity skok cywilizacyjny. W książce niemiecki historyk ujął najważniejsze wydarzenie, które miały szczególne znaczenie dla świata, ukazuje rozwój potęg, takich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, wskazuje na ekspansję kolonialną, a także wynikające z niej polityczne problemy, które w wielu miejscach świata były zarzewiem wielkich konfliktów zbrojnych.

Niemiecki historyk sporo miejsca poświęca także zmianom cywilizacyjnym, między innymi industrializacji, rozwojowi miast i zurbanizowania społeczeństw w największych XIX-wiecznych potęgach na świecie, ale również wskazuje na rosnącą liczbą ludności, na co miał wpływ m.in. rozwój medycyny i polepszenie warunków życia w XIX wieku. Osterhammel wskazuje jednak także na zagrożenia związane z występującym głodem, klęskami żywiołowymi, ale również na negatywne skutki kolonializmu, między innymi czystki etniczne oraz kolonie karne. Autor poruszył także kwestię społeczne, rozwój kapitalizmu, powstawania wielkich koncernów wpływających na światową gospodarkę i handel.

Jürgen Osterhammel oprócz zmian politycznych czy cywilizacyjnych w publikacji poświęcił również miejsce na kwestie i trendy związane z dziewiętnastowieczną sztuką i literaturą, zmiany religijne na świecie, rozwój prasy, zmiany w transporcie, umocnienie walut  największych potęg światowych czy rozwój nauki i szkolnictwa, dostępnego dla coraz szerszych grup społecznych.

Książka niemieckiego historyka Jürgena Osterhammela mimo swojej objętości z pewnością jest publikacją, którą warto zakupić i mieć w swojej domowej bibliotece. Publikacja z będzie pomocna dla uczniów i studentów historii, politologii oraz socjologii, bowiem autor łączy w niej nie tylko wydarzenia historyczne i ich wpływ na przeobrażenie świata w XIX wieku, ale odnosi się do spraw politycznych, społecznych, kulturalnych, religijnych czy naukowych, z którymi nasze życie jest związane na co dzień.

Jürgen Osterhammel – niemiecki historyk specjalizujący się w dziejach kolonializmu, historii Europy i Azji od XVIII wieku. Osterhammel rozpoczął swoją karierę na naukową na London School of Economics w roku akademickim 1976/77, gdzie studiował i pracował pod kierunkiem profesora Iana Nisha. W 1980 roku uzyskał tytuł doktora z zakresu historii nowożytnej na Uniwersytecie w Kassel. Autor publikacji poświęconych kolonializmowi, globalizmowi, a także historii XIX wieku. Jego publikacji poświęcona tej epoce historycznej już dwukrotnie ukazała się na polskim rynku wydawniczym w 2013 i 2020 roku.

Tytuł: „Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata”;
Autor: Jurgen Osterhammel;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Rok i miejsce wydania: Poznań 2020;
Liczba stron: 1231;
Cena: 99 zł;
Książkę można zakupić w Wydawnictwie Poznańskim