Wojciech Roszkowski - "Historia Polski 1914 – 2015"

Kolejne wydanie Historii Polski autorstwa znanego polskiego historyka Wojciecha Roszkowskiego z pewnością zainteresuje nie tylko studentów historii, prawa, nauk politycznych i innych kierunków humanistycznych, ale każdego, kto interesuje się współczesnymi dziejami naszego państwa. W nowym wydaniu książka została uzupełniona o wydarzenia z lat 2005 – 2015, a więc jest zatem doprowadzona niemal do czasów nam obecnych.

Autor skrócił publikację odnośnie lat 1914 – 1980, a zdecydowanie rozszerzył ją o okres przemian po 1980 roku, zmianach ustrojowych i czasów nam współczesnych. W każdym rozdziale poświęconym najważniejszych wydarzeniom, jaki miały miejsce w poszczególnych dziesięcioleciach XX wieku, Wojciech Roszkowski opisał te najbardziej istotne z punktu widzenia historyka.

Historia Polski 1914 – 2015 to bardzo dobry podręcznik nie tylko dla studentów, ale również maturzystów i osób przygotowujących się na studia humanistyczne, z zakresu prawa oraz stosunków międzynarodowych. Książka zainteresuje również także każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii i spraw politycznych Polski w XX i na początku XXI wieku.

Wojciech Roszkowski – polski ekonomista i historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Urodził się w 1947 roku. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki, gdzie również doktoryzował się i w 1987 roku habilitował, a następnie w 1996 roku uzyskał tytuł profesora. Niezależnie od historii gospodarczej i politycznej Polski, jego zainteresowania naukowe obejmują najnowszą historię Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1978–1981 współpracował z podziemnym Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. W latach 1980–1993 członek „Solidarności”. Pod pseudonimem literackim „Andrzej Albert” wydał w podziemiu popularną Najnowszą historię Polski 1918–1980. Od jesieni 1990 do sierpnia 1993 roku był prorektorem Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS). W latach 1994–2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Od marca 2003 roku Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2004 – 2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest autorem wielu książek z dziejów najnowszych, m.in. Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918–1924, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Najnowsza Historia Polski 1914–2011. Współpracował regularnie z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny” (1982–2000), miesięcznikiem „Azymut” (dodatek do „Gościa Niedzielnego” 1998–2003), publikował w „Rzeczpospolitej”, „Życiu”, „Wprost”, „Nowym Państwie” oraz „Przeglądzie Katolickim”.

Autor: Wojciech Roszkowski;
Tytuł: Historia Polski 1914 – 2015;
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 658;
Cena: 51,06 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie Polecam!!!