HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 8 PAŹDZIERNIKA

8 października 1939 roku Adolf Hitler podpisał w Berlinie dekret o włączeniu do III Rzeszy polskich ziem zachodnich i północnych.

Aneksja polskich ziem oparta była na kryteriach narodowościowych, ale wynikała również z potrzeb gospodarczych III Rzeszy Niemieckiej. Do Niemiec włączono okręg Poznań (Posen), okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie (Danzig-Westpreussen), do prowincji Prusy Wschodnie (Ostpreussen) włączono Ciechanowskie i Suwałki, a do prowincji śląskiej (Provinz Schlesien) – rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz), powiększając jednocześnie rejencję opolską (Regierungsbezirk Oppeln). Łącznie Niemcy zaanektowali ok. 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób.

Warto dodać, że 12 października Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa – terytorium niewłączonego bezpośrednio do III Rzeszy Niemieckiej. Stolicą Generalnego Gubernatorstwa został Kraków, a GG składało się z dystryktów: warszawskiego, lubelskiego, krakowskiego oraz radomskiego.

Zdjęcie: Generalne Gubernatorstwo 1942-1945 i włączenie ziem polskich do III Rzeszy Niemieckich, źródło: autor Lonio17, data: 25 kwietnia 2009 roku, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, za Wikimedia Commons.