HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 7 KWIETNIA

7 kwietnia 1656 roku polskie wojska dowodzone przez Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego pokonały pod Warką armię szwedzką. W bitwie pod Warką Szwedzi po raz pierwszy w starciu z Polakami w czasie „Potopu” w otwartym polu ponieśli poważne straty.

Wojska polskie starły się pod Warką na Mazowszu z armią idącą na pomoc uwięzionemu w widłach Sanu i Wisła królowi szwedzkiego Karolowi X Gustawowi. Wojskami idącymi z odsieczą dowodził Fryderyk margrabia badeński, który w starciu z wojskami koronnymi Lubomirskiego i Czarneckiego poniósł znaczne straty – około 1500 żołnierzy oraz kilkuset wziętych do niewoli. Polacy zdobyli 20 chorągwi oraz tabor, zaś w bitwie ponieśli niewielkie straty – liczące około 200 osób.

W bitwie pod Warką po raz pierwszy od początku „Potopu” wojska szwedzkie poniosły tak wielkie straty w otwartym polu. Zwycięstwo wojsk koronnych nie miało znaczenie strategicznego, ale zdecydowanie podniosło morale Polaków, którzy od początku najazdu szwedzkiego pokonali armię Karola X Gustawa.

Zdjęcie: Stefan Czarniecki w bitwie pod Warką, artysta – Marcello Bacciarelli /1731-1818/, źródło: zbiór - Muzeum Narodowe we Wrocławiu, za Wikimedia Commons, domena publiczna.