HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 6 LISTOPADA

6 listopada 1494 roku urodził się Sulejman Wspaniały, twórca potęgi Imperium Osmańskiego.

Jego panowanie uznawane jest w historiografii za okres największego rozkwitu dawnego Imperium Osmańskiego. Odnosił zwycięstwa nie tylko w Europie, ale również w Azji. Jego kampanie wojenne znacznie zwiększyły zasięg terytorialny państwa, a sława oręża tureckiego dotarła daleko poza granice Turcji.

Swoje podboje i sławę Sulejman Wspaniały zyskał już dzięki pierwszej kampanii wojennej. W 1521 roku zdobył Belgrad, który otworzył Turkom drogę do Europy Środkowej, zaś pięć lat później 29 sierpnia 1526 roku wojska tureckie rozbiły pod Mohaczem armię węgierską Ludwika II Jagiellończyka, który bitwę przepłacił życiem.

Kolejnym podbojem było zajęcie w 1529 roku Budy, z której w 1541 roku utworzył siedzibę prowincji – paszaliku, dokonując tym samym półtorawiecznego podziału Węgier na trzy części: zachodnią i północną-zachodnią pod władzą Habsburgów, środkową – jako odrębny pasalik ze stolicą w Budzie – wielką Równinę Węgierską pod władzą turecką oraz wschodnią w Siedmiogrodzie, gdzie na tronie osadzono jako lennika tureckiego – młodego Jana Zygmunta Zápolyi.

Sukcesy militarne Sulejman Wspaniały odnosił również na południu Europy. W 1523 roku wojska tureckie zajęły wyspę Rodos, w 1537 w sojuszu z Franciszkiem I, flocie tureckiej udało się zająć Otranto we Włoszech, po czym Turcy zdobyli dominację na Morzu Śródziemnym, zajmując Cyklady.

Panowanie Sulejmana Wspaniałego to okres największego wzrostu i potęgi tureckiej w jej całej historii. Jego rządy ugruntowały pozycję Turcji w Europie na ponad 100 lat. Ekspansję Imperium Osmańskiego zahamował dopiero Jan III Sobieski pod Wiedniem w 1683 roku, a pokój w Karłowicach w 1699 był potwierdzeniem zmierzchu potęgi osmańskiej, jaką stworzył niewątpliwie Sulejman Wspaniały.

Zdjęcie: Sulejman Wspaniały - źródło Wikimedia Commons, domena publiczna.