HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 6 LIPCA

6 lipca 1809 roku pod Wagram wojska Napoleona Bonaparte rozbiły oddziały arcyksięcia austriackiego Karola Ludwika. W efekcie jeszcze w październiku 1809 roku podpisany został pomyślny dla Napoleona traktat w Schönbrunn, kończący wojnę Francji z V koalicją.

Bitwa pod Wagram była jedną z najkrwawszych w dziejach wojen napoleońskich. Wzięło w niej udział ponad 300 tys. żołnierzy, zaś straty po obydwu stronach wyniosły nawet ok. 70 tysięcy żołnierzy. O zwycięstwie Napoleona Bonaparte przesądziło wykorzystanie tzw. wielkiej baterii złożonej ze 100 dział, których ogień osłaniał atak wojsk francuskich, zapewniając tym samym zwycięstwo Francji.

Po bitwie cesarz Franciszek I zdecydował się na zawarcie traktatu pokojowego w Schönbrunn 14 października 1809 roku. Na jego mocy do Księstwa Warszawskiego przyłączono tereny z III rozbioru Polski, a więc tzw. Nowej Galicji lub Galicji Zachodniej, ponadto na rzecz Rosji, Austria zrzekła się okręgu tarnopolskiego, zaś Francja uzyskała m.in.: Triest i Dalmację. Traktat w Schönbrunn zakończył zmagania Francji z V koalicją antyfrancuską.

Przegrana pod Wagram oznaczała kres potęgi cesarstwa, które nie tylko straciło wielkie obszary, ale również musiało uznać wszystkie dotychczasowe zdobyczy Napoleona Bonaparte w Europie oraz Franciszek I uznał tytuł króla Hiszpanii Józefa Bonaparte.

Zdjęcie: Bitwa pod Wagram 6 lipca 1809 roku, źródło: Pałac Wersalski, autor: Horace Vernet, data powstania 1836, obecnie w zbiorach Galerie des Batailles za Wikimedia Commons, domena publiczna.