HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 5 LISTOPADA

5 listopada 1370 roku zmarł ostatni król Polski z dynastii Piastów - Kazimierz III Wielki.

Kazimierz Wielki rządy w Polsce objął po śmierci ojca Władysława Łokietka w 1333 roku. Swoje panowanie rozpoczął od zażegnania konfliktu z Czechami i Zakonem Krzyżackim. W 1333 roku zawarł układ pokojowy z Brandenburgią, a w 1335 roku w Wyszehradzie udało mu się skłonić Jana Luksemburskiego do rezygnacji z pretensji do polskiego tronu. Za sumę 20 tysięcy kop groszy praskich król czeski zrzekł się pretensji do korony polskiej.

Kolejnymi sukcesami na arenie międzynarodowej było zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu w 1343 roku, na mocy którego Polska odzyskała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, a pokój ten przetrwał aż do 1409 roku.

Kazimierz Wielki powiększył również granice Królestwa Polskiego na wschodzie o tzw. Ruś Halicko - Włodzimierską. W granicach naszego kraju znalazły się takie miasta jak: Lwów, Halicz, Włodzimierz czy Trembowla.

Warto również podkreślić, że Kazimierz III Wielki był wielkim reformatorem w kraju. Przeprowadził reformę monetarną, podatkową, zmodernizował wojsko, rozwijał handel i górnictwo, a także wzmocnił obronę granicy polskiej zwłaszcza z Królestwem Czech. To właśnie większość zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są dziełem Kazimierza Wielkiego. Król Polski wpierał także osadnictwo żydowskie i ormiańskie oraz działalność kupców, jak również rozwijał naukę, fundując w 1364 roku Akademię Krakowską.

Zdjęcie: Kazimierz III Wielki według Jana Matejki, data między 1891 a 1892, źródło: Zbiór: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, domena publiczna za Wikimedia Commons.