HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 4 MAJA

4 maja 1945 roku został aresztowany przez wywiad wojskowy armii Stanów Zjednoczonych Hans Frank – Generalny Gubernator na okupowanych ziemiach polskich, jeden z największych zbrodniarzy wojennych, powieszony w Norymberdze w 1946 roku.

Hans Frank był członkiem NSDAP, a jako prawnik bronił jej działaczy w sądach, zwracając swoją uwagę najwyższych władz partii, w tym samego Hitlera. 26 października 1939 roku został z nadania Adolfa Hitlera mianowany namiestnikiem w Generalnym Gubernatorstwie dla okupowanych ziem polskich, a stolicą GG był Kraków. Swoją siedzibę Hans Frank urządził na Wawelu.

Hans Frank podlegał tylko Adolfowi Hitlerowi, co dawało mu nieograniczoną władzę w Generalnym Gubernatorstwie. W GG dopuścił się wielu zbrodni przeciwko ludzkości, a jako Generalny Gubernator przez niemal sześć lat prowadził rabunkową gospodarkę na okupowanych ziemiach polskich, dopuszczając się wielu zbrodni na Polakach i Żydach.

Warto podkreślić, że pod jego jurysdykcją znajdowała się większość położonych na terenie okupowanej Polski obozów koncentracyjnych.

W 1945 roku na wiadomość o zbliżającej się Armii Czerwonej, Hans Frank zdecydował się na ucieczkę z Krakowa, zabierając ze sobą dzieła sztuki jak: Damę z gronostajem Leonarda da Vinci, Krajobraz z miłosiernym samarytaninem Rembrandta oraz Portret młodzieńca Rafaela Santi, który nadal jest poszukiwany. 4 maja 1945 roku Frank został aresztowany przez Amerykanów, którym przekazał swoje pamiętniki będące ważnym dowodem w procesie norymberskim.

W procesie przed Międzynarodowy Trybunałem Wojskowym w Norymberdze Hans Frank został skazany na karę śmierci i powieszony 16 października 1946 roku.

Zdjęcie nr 1: Dr Hans Frank – Generalny Gubernator, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor: Lehmann Gerhard, sygnatura: 2-9626.

Zdjęcie nr 2: Zdjęcie: Hans Frank /w ciemnych okularach. podczas procesu w Norymberdze, źródło: Bundesarchiv, Bild 183-V01032-3 / CC-BY-SA 3.0, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Niemcy, za Wikimedia Commons.