HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 4 LUTEGO

4 lutego 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych - Franklina Delano Roosevelta, Wielkiej Brytanii - Winstona Churchilla i Związku Radzieckiego – Józef Stalina.

Konferencja w Jałcie była drugim z trzech spotkań tzw. Wielkiej Trójki, która zdecydowała o powojennej mapie politycznej nie tylko Europy, ale większości świata. Podczas trwającej do 11 lutego konferencji światowi przywódcy podjęli bardzo niekorzystne decyzje w stosunku do Polski. Stalin otrzymał dzięki poparciu Roosevelta wolną rękę w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Decyzja ta miała wpływ na miliony osób zamieszkujących kraje środkowej Europy, jak Polska, Węgry, Rumunia, Czechosłowacja i wiele innych.

Warto podkreślić, że postanowienia konferencji jałtańskiej miały wpływ na polityczną mapę Europy aż do upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Poza ustaleniami w sprawie Europy Środkowo-Wschodniej, światowi przywódcy ustalili również przyszłość Niemiec, które miały być objęte okupacją aliantów i podzielona na strefy - sowiecką, amerykańską, brytyjską i francuską. Partia nazistowska miała zostać zdelegalizowana, a zbrodniarze wojenni postawieni przed sądem, jak również Niemcy zdemilitaryzowane. Ponadto ZSRR miał włączyć się do wojny przeciwko Japonii, a Stalin otrzymał zapewnienie, że otrzyma kontrolę nad Mongolią, Wyspami Kurylskimi, południowym Sachalinem oraz bazą morską w Port Artur.

Zdjęcie: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin w Jałcie, zbiór: Archiwum Narodowe Wielkiej Brytanii, za Wikimedia Commons, domena publiczna.