HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 31 STYCZNIA

31 stycznia 1943 roku feldmarszałek Friedrich Paulus poddał się dowódcy 64. Armii generałowi Szumiłowowi. Następnie Paulus oraz towarzyszący mu oficerowie zostali przewiezieni do dowództwa Frontu Dońskiego w pobliżu Zawarykina, około osiemdziesięciu kilometrów od Stalingradu.

Tam feldmarszałek Paulus rozmawiał z przedstawicielem Stawki /kierownictwo Najwyższego Naczelnego Dowództwa sił zbrojnych ZSRR/ marszałkiem Nikołajem Woronowem i dowódcą Frontu Dońskiego generałem Rokossowskim, którzy domagali się, aby Paulus wydał rozkaz zaprzestania walk i poddania się pozostałych oddziałów, które jeszcze stawiały opór Sowietom.

Paulus odmówił, zasłaniając się faktem, że poddając się przestał być dowódcą, a także, że jego armia została podzielona na dwie części, a on dowodził tylko jedną z nich. Widoczne załamanie, jakie przechodził Paulus opisał w publikacji „Stalingrad” Antony Beevor:

„Paulus nerwowo bawiący się paczką papierosów i popielniczką, które znajdowały się na stole do jego dyspozycji, zignorował pytanie, upierając się przy wypowiedzianej formie. Nawet gdybym podpisał taki rozkaz, oni i tak go nie posłuchają. Poddając się, automatycznie przestałem być ich dowódcą”
„Paulus wpatrywał się w ścianę przygnębiony i milczący. W tej udręczonej pozie tylko tik na jego twarzy wskazywał, że myśli”

 

Dwa dni po poddaniu się feldmarszałka Paulusa, 2 lutego 1943 roku poddała się okrążona przez Sowietów 6. Armia niemiecka. Tym samym zakończyła się trwająca prawie pół roku, od 23 sierpnia 1942 roku do 2 lutego 1943 roku, bitwa stalingradzka zaliczana do największych batalii II wojny światowej.

Zdjęcie nr 1 -  Generał. Friedrich Paulus w Stalingradzie obserwuje przez lornetę nożycową Scherenfernrohr SF09 sytuację na froncie. Obok niego gen. Hermann Hoth, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-941, autor: Jesse;

Zdjęcie nr 2 -  Friedrich Paulus, dowódca 6 niemieckiej Armii po mianowaniu na marszałka polnego, fotografia portretowa, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-12729.