HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 30 PAŹDZIERNIKA

30 października 1939 roku ukazało się rozporządzenie Heinricha Himmlera, jako komisarza Rzeszy do spraw umacniania niemieckości o przesiedleniu Polaków i Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy na teren Generalnego Gubernatorstwa.

Himmler zarządził, aby od listopada 1939 do lutego 1940 roku z ziem polskich włączonych do Rzeszy zostały przeprowadzone wysiedlenia Polaków oraz Żydów.

Zgodnie z rozporządzeniem Polacy mieli być deportowani z prowincji Gdańsk – Prusy Zachodnie – tj. wszyscy Polacy z Kongresówki, zaś z prowincji Poznań, południowych i wschodnich Prusach i wschodniego Górnego Śląska szczególnie wrogo usposobiona polska ludność. Z kolei Żydzi mieli być wysiedleni z „dawnych polskich, obecnie niemieckich prowincji”.

Zdjęcie: Heinrich Himmler, szef policji i SS w III Rzeszy. Fotografia portretowa wykonana z okazji piątej rocznicy objęcia stanowiska szefa policji i SS, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Autor: Hoffmann Heinrich, sygnatura: 2-12227