HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 28 STYCZNIA

28 stycznia 1965 roku w Paryżu zmarł Maxime Weygand, francuski generał, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych we Francji, jeden z bohaterów w czasie I wojny światowej, członek rządu kolaborującego z III Rzeszą Niemiecką, gdzie był ministrem obrony.

Maxime Weygand urodził się w 1867 roku. Dwadzieścia lat później w 1887 roku ukończył szkołę oficerską. W czasie I wojny światowej był szefem sztabu generała Ferdinanda Focha, zaś w 1918 roku szefem sztabu sił sprzymierzonych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku przybył do Polski z misją wojskową, pomagając naszym wojskom w odparciu sowieckiej ofensywy na Warszawę w sierpniu 1920 roku.

Weygand dowodził następnie wojskami francuskimi na Bliskim Wschodzie, od 1930 roku był szefem francuskiego Sztabu Generalnego. W 1935 roku przeszedł na emeryturę, zajmując się pracą naukową.

W 1939 roku został ponownie powołany do czynnej służby w armii, zaś w maju 1940 roku został Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Francji i sił alianckich we Francji, będący tym samym jednym ze współodpowiedzialnych za klęskę Francji w wojnie z III Rzeszą Niemiecką. Po klęsce Francji poparł rząd Philippa Petaina, wchodząc do niego jako minister obrony. Pod koniec 1940 roku został wysłany do Afryki Północnej. Bardzo szybko popadł w konflikt z władzami Vichy i Niemcami nie godząc się na politykę kolaboracji. Z tego też powodu został aresztowany 12 listopada 1941 roku i więziony przez Niemców do końca II wojny światowej.

Z niewoli wyszedł po wkroczeniu wojsk amerykańskich na teren III Rzeszy Niemieckiej. Został uwięziony i stanął przed francuskim sądem oskarżony o zdradę. 9 maja 1946 roku wyszedł na wolność, a w 1948 roku zrehabilitowano Weyganda. Zmarł 28 stycznia 1965 roku w Paryżu. Ostatnie lata życia poświęcił pracy naukowej i pisaniu pamiętników.

Zdjęcie: Francuski generał Maxime Weygand. Fotografia sytuacyjna, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1940, sygnatura: 2-15678.