HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 28 PAŹDZIERNIKA

28 października 1️918 oku Rada Narodowa proklamowała powstanie Republiki Czechosłowackiej, nowego państwa na mapie Europy, które wyodrębniło się po upadku Austro-Węgier.

28 października Rada Narodowa wydała pierwszą ustawę państwa czechosłowackiego. Informując, że:

"samodzielne państwo czechosłowackie weszło w życie".

Szczególną rolę w powstaniu państwa czechosłowackiego miał Tomas Masaryk. To właśnie on 18 października 1918 roku wystąpił z uroczystą deklaracją niepodległości, w której określono, że w Republice Czechosłowackiej zagwarantowana zostanie wolność sumienia i religii, nauki oraz prasy, a kościół zostanie oddzielony od państwa.

Warto dodać, że 14 listopada 1918 roku Zgromadzenie Narodowe przez aklamację wybrało Tomasza Masaryka pierwszym prezydentem Republiki Czechosłowackiej.

Zdjęcie: Tomasz Masaryk, prezydent Czechosłowacji - fotografia sytuacyjna (stoi na tle regału z książkami), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-E-2267.