HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 27 PAŹDZIERNIKA

27 października 1920 roku Konferencja Ambasadorów przy Lidze Narodów zdecydowała się utworzyć Wolne Miasto Gdańsk, nową jednostkę terytorialno-administracyjną na mapie Europy.

Obszar Wolnego Miasta Gdańska był zarządzany przez Wysokiego Komisarza Ligii Narodów i jednoizbowy Senat. Mimo że WMG nie było państwem w rozumieniu prawa, posiadała jednak własną flagę, godło i hymn.

O polskie interesy dbał w Gdańsku Komisarz Generalny Rzeczpospolitej, a Liga Narodów miała być gwarantem ustroju politycznego, terytorium i konstytucji Wolnego Miasta Gdańska oraz organem rozstrzygającym spory między Gdańskiem a Polską.

Gdańsk znajdował się w obszarze celnym Rzeczpospolitej. Polska miała też prawo prowadzić politykę międzynarodową w imieniu Wolnego Miasta Gdańska, co zwłaszcza w latach trzydziestych XX wieku napotykało na opór władz miasta nastawionych proniemiecko.

Wolne Miasto Gdańsk zostało również wykorzystane propagandowo przez Hitlera, jako jeden z pretekstów do niemieckiej napaści na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej.

Zdjęcie: Wizyta Adolfa Hitlera w Wolnym Mieście Gdańsku, Powitanie Adolfa Hitlera (1. z lewej) na lotnisku. W imieniu Prezydenta Senatu raport składa kapitan gdańskiej policji Bethke, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura:  1-E-6140.