HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 26 PAŹDZIERNIKA

26 października 1939 roku wszedł w życie dekret Adolfa Hitlera z 12 października o powołaniu Generalnego Gubernatorstwa. Namiestnikiem został dr Frank Hans z tytułem Generalnego Gubernatora dla okupowanych ziem polskich. Na stolicę wybrał sobie Kraków, a na siedzibę Wawel.

Hans Frank wydał 26 października 1939 roku proklamację dotyczącą powołania Generalnego Gubernatorstwa, z którą mieszkańcy GG mogli się zapoznać z prasy oraz poprzez rozwieszone afisze.

Generalne Gubernatorstwo podzielono na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski, a stolicą GG został Kraków. W Generalnym Gubernatorstwie językiem urzędowym był niemiecki, zaś polski jedynie dopuszczano, utrzymano prawo polskie, jeśli oczywiście nie było sprzeczne z prawem niemieckim, a Hans Frank podlegał tylko Adolfowi Hitlerowi, co dawało mu nieograniczoną władzę w Generalnym Gubernatorstwie.

Zdjęcie: Hans Frank - gubernator Generalnego Gubernatorstwa. Fotografia portretowa, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-2729.